ODKAZY

 
  
   
 


Kraj musí zajistit první pomoc, rozhodl Ústavní soud

Dlouhé čtyři roky se čekalo na výnos Ústavního soudu, kdo že je povinen zřizovat a financovat LSPP po zániku okresních úřadů v roce 2002. Zda jsou to obce s rozšířenou působností, kraj nebo stát. Včera odpoledne / v úterý 9. 10. / jsme se tedy konečně dočkali. Povinným je v tomto případě kraj.

Je na místě si připomenout některá fakta, o kterých jsem v minulých letech na toto téma  opakovaně psal a které připomenou peripetie alespoň omezeného fungování této služby v našem kraji.

LSPP je v současné době už službou překonanou.  V ideálním případě se jedná  v podstatě o ordinační hodiny praktických lékařů pro běžná onemocnění mimo jejich vlastní pracovní dobu a slouží ve většině případů pouze jako distributor pacientů na odborná oddělení nemocnic. V některých zařízeních ovšem slouží LSPP lékaři jiných odborností, protože praktici o službu nemají zájem a dnes není žádná možnost , jak jim  to nařídit. Chybí totiž legislativní rámec této služby, který by praktikům nařizoval postarat se o své pacienty 24 hodin denně a navíc takovou povinnost neukládají ani jejich smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Je třeba říci, že se v případě LSPP nejedná o zdravotnickou péči pro stavy akutního ohrožení zdraví či života v důsledku závažné nemoci nebo úrazu. K tomu je určena služba RLP, která je řízena zcela jinými pravidly.

Teoretická dostupnost stanice LSPP by měla být do 60 minut z celého území kraje. Logicky by tedy stačilo, aby jedna stanice byla centrálně v Brně a maximálně dvě v okrajových oblastech kraje. K takovému rozhodnutí z řady důvodů však nikdy nedošlo. Přestože bylo postupem času evidentní, že ekonomické prostředky na zajištění služby, pokud jsme ji chtěli v podobě, jak byli občané zvyklí, budou chybět, směřovala dotační politika kraje k extenzivnímu zajištění služby s výrazným podílem obecních peněz ve všech 21 ORP kraje namísto jejího intenzivního soustředění do 7 – 10 míst v kraji s návazností na nemocnice, jak jsme někteří delší dobu marně prosazovali. Pochopitelně by tímto opatřením došlo i ke zkvalitnění služby včetně DZS. Postupem času se původní dotační prostředky redukovaly přibližně na polovinu a zjednodušeně lze říci, že všichni dostali na LSPP málo peněz, ale velké problémy. Jediným rozumným řešením bylo krajské dotační prostředky dvěma sousedícími ORP integrovat a zajistit službu pro podstatně větší spádovou oblast, tedy v podstatě provést intenzifikaci odspodu. Jinými slovy rozhodnout to, co kraj z politických důvodů nedokázal. To se v rámci kraje podařilo pouze v aglomeraci Ivančice – Rosice a Tišnov – Kuřim.

Rozhodnutí ústavního soudu je jednoznačné. Z pohledu starosty ORP ho jednoznačně vítám a není to, podle mého soudu až tak velké překvapení. Z možných variant byla tato ta nejpravděpodobnější. A pokud kvalifikuje člen rady JmK, zodpovědný za zdravotnictví, tento judikát za nepříjemné překvapení s tím, že kraj dotuje pohotovosti desítkami milionů korun ročně / pozn. 22,7 /a že je možné, že počet zařízení nyní omezí, tak bych řekl jediné. Konečně. S redukcí poskytovatelů  s přibližně stejným množstvím peněz musí jít nahoru kvalita služby a servisu, který s ní souvisí. Mohlo to však být už dávno.

Znovu závěrem zopakuji: nedojde v žádném případě ke zhoršení zdravotnické péče o naše občany. Ti se ovšem musí systému přizpůsobit a co nejúčelněji ho využívat v případech, kdy je to skutečně třeba, vzhledem ke zdravotnímu stavu a nikoli například jen kvůli vlastnímu pohodlí.

MUDr. Vojtěch Adam
Starosta města Ivančice a člen zastupitelstva JmK 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2007 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný