ODKAZY

 
  
   
 


Stanovisko zastupitelů JmK, zvolených za KSČM, k zamýšlenému zrušení Úrazové nemocnice Brno

            Zcela zásadně nesouhlasíme se záměrem současného ministra zdravotnictví  České republiky Julínka se zrušením brněnské úrazové nemocnice a přesunutím jednotlivých pracovišť do jiných zařízení na území města Brna. Jde o naprosto neuvážený, dobrodružný a bezkoncepční návrh, jehož realizace by měla zcela nedozírné následky v péči o zdraví pro obyvatele nejen Jihomoravského kraje. Jako důvody pro toto rozhodnutí jsou uváděny zcela irelevantní, snadno vyvratitelné argumenty.
            Její nezastupitelnost a vynikající odborná kvalita spočívá především v léčení těžkých úrazů a polytraumat a v České republice je zcela unikátní.
V posledních letech byly investovány značné finanční  prostředky především do špičkového přístrojového vybavení, které v žádném případě nelze z řady objektivních důvodů jednoduše přestěhovat jinam. Ekonomické výsledky ústavu jsou příznivé, přesto, že jako jediná nemocnice, řízená MZd, nebyla nikdy ani oddlužena, protože to nepotřebovala.
            Vzhledem k pracovním výsledkům úrazové nemocnice, její lokalizaci a přístrojovému vybavení a v neposlední řadě vysoce specializovanému kolektivu pracovníků, jsme názoru, že by nemělo být  pro JmK problémem, vzhledem k jejímu výrazně nadregionálnímu  významu, převzít v krajním případě i zřizovatelskou funkci, pokud MZd bude trvat na svém, zcela nekompetentním rozhodnutí.
Nemocnice je nejvýznamnější zdravotnickou součástí integrovaného záchranného systému a má vybudovány speciální traumatýmy, registrované OSN a NATO, připravené a využívané k okamžitému nasazení při katastrofách v kterékoli části světa.
V případě, že by byl skutečně realizován záměr současného vedení ministerstva , dojde k fatálnímu deficitu nejvýše specializované traumatologické péče, jehož důsledky si ani nikdo nedovede představit. Systém péče o nejzávažnější poranění se budoval za jasným účelem desítky let a nesmíme připustit, aby došlo k návratu do první poloviny minulého století.
            Motivem těchto návrhů totiž může být něco zcela úplně jiného, než deklarované zlepšení a ekonomizace zdravotní péče.

 

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2007 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný