ODKAZY

 
  
   
 


Upřesnění článku v Haló novinách 25. ledna 2007 /vž/

          V pátek dne 25. ledna 2007 vyšel v tomto deníku článek "Jih Moravy není vůči privatizaci jednotný", který popisuje některé projednávané věci na jednání klubu krajských zastupitelů JmK za KSČM. Protože uvedená interpretace některých mých názorů by mohla vést k nepřesnému výkladu, považuji za nutné jejich vysvětlení ...

1/ co se týká Úrazové nemocnice Brno: v současné době se jeví rozhodnutí ministra o přemístění traumacentra do Bohunic a zrušení ÚN jako nezvratné. Pokud někdo mluví o  nejednotném odporu proti tomuto rozhodnutí, lze říci jediné. Ano je to tak. Kdyby totiž JmK a Město Brno dokázaly koordinovat odpor proti  nesmyslnému kroku, šlo by dokázat určitě více.
Musím ale říci, že nevím nic o konkurenčních soubojích zájmových skupin a už vůbec nic v tomto smyslu o přesunu implantační ortopedie do Ivančic. Nic takového nebylo řečeno. Žádný náš projekt vytvořit silnou ortopedii v Ivančicích neexistuje  a jedná se silnou novinářskou nadsázku. Pokud jsem něco v tomto smyslu řekl, tak to, že se domnívám, že o množství pacientů, o které se úrazová nemocnice dosud stará, musí být v případě jejího zrušení zajištěna péče a tady bych viděl příležitost pro ivančickou nemocnici, zejména v oboru ortopedie. A dodal jsem, že jsem rád, že podobnou myšlenku nezavrhuje ani krajský radní František Adamec.

2/ a nebyla řeč ani o žádné privatizaci nemocnic, pouze o zájmu o pronájem provozu některých zařízení se zachováním vlivu zřizovatele a příslušných měst. O ničem však není rozhodnuto

3/ co se týká sloučení Masarykova onkologického ústavu a Nemocnice u Svaté Anny v holdingovou společnost v konfrontaci s dosavadními informacemi, vyslovil jsem jenom svůj názor. Jsem přesvědčen, že toto rozhodnutí má především z řady důvodů pomoci Nemocnici u Svaté Anny, ale nepřinese žádný prospěch MOÚ.

Tolik k upřesnění diskuse, která zazněla na uvedeném jednání klubu zastupitelů.

MUDr. Vojtěch Adam
Člen zastupitelstva JmK


 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2007 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný