ODKAZY

 
  
   
 


8. zasedání ZJMK, které se konalo 23. února 2006,
bylo zajímavé

           Proč? Posuďte sami!
           Po zahájení a schválení doplněného programu jednání vše probíhalo standardně.
Postupně jsme projednávali:
           zprávy o činnosti  Rady kraje a  jednotlivých výborů zastupitelstva, prodeje nebo nabývání majetku do vlastnictví kraje, poskytování dotací pro NNO na víceleté období, dotace do oblasti prevence kriminality a mnohé další.
           Předloženy a schváleny byly také dva důležité materiály z oblasti školství:  Výroční zpráva o stavu školství v JMK za r.2005 a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy v JMK.
           Vyslovili jsme také souhlas s prodloužením dalšího volebního období pro přísedící Krajského soudu.
           Dopolední část jednání  byla ukončena slavnostně, protože jsme přivítali v jednací síni prvního občánka, který se narodil v r. 2006.
           Ve slavnostním duchu bylo zahájeno také odpolední jednání, kterého se zúčastnili někteří zastupitelé, kteří byli ráno omluveni pro nemoc.
           Hejtman kraje přivítal a odměnil účastníky Zimní Olympiády s Orbitem pro mládež. Přišli mezi nás  mladí držitelé olympijských medailí  v zimních sportech i se svými trenéry.
           A potom to přišlo!!
           Pan radní za ODS, RNDr. Poledňák, požádal, ne zrovna férovým postupem v rámci jednacího řádu ZJMK, o zařazení bodu, ke kterému žádný ze zastupitelů - opozičních určitě- neměl před sebou písemnou podobu navrhovaného usnesení.
           O co šlo? O Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 1166, návrh ZJMK na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých  zákonů.“
           Diskuse, která se rozproudila k tomuto bodu  jednání byla nesena v duchu námitek proti neustálému porušování jednacího řádu ZJMK/nepředložení materiálu  nejen 10 dnů před jednáním, ale ani tzv. na stůl ráno nebo během jednání, neprojednání důležitých bodů s předsedy klubů  a hejtmanem, a mnohé další/.
Zajímavá byla odpověď p.radního, který přiznával, že nejednal úplně férově, ale než by měl poslouchat nějaké výtky a připomínky týden, tak to vydrží dvě hodiny. Bylo mu přislíbeno, že ten týden může být i po jednání ZJMK.
           Po schválení  předloženého usnesení hlasy koalice,  protože kluby KSČM, ČSSD a Zelených   se tohoto představení nezúčastnily, opouštěli zasedací místnost ti, kteří se najednou  odpoledne objevili.
Jednání zastupitelstva skončilo neslavně, protože je musel hejtman kraje ukončit v bodu Politická diskuse pro pokles přítomných pod 50%.
Slavnostně jsme začínali – neslavně jsme skončili! I to je signál pro voliče v červnových volbách.
           O problematice projednávaného   Zákona o  krajském referendu, jehož předloha je nyní v Parlamentu ČR se dozvíte více…

 

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2005 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný