ODKAZY

 
  
   
 


Dotační politika Jihomoravského kraje v r. 2006

            bude opět velice  rozsáhlá, protože už nyní jednotlivé odbory  KÚ mají zpracovány a schváleny zásady  pro přidělování dotací, potřebné formuláře, vzory smluv, které se potom s příjemci  dotací uzavírají.

            O dotace se mohou ucházet: města, obce, společenské organizace, spolky, charita, sdružení, nestátní neziskové organizace, soukromé osoby, podnikatelé, mikroregiony a další subjekty.   

            Pokud se podíváte na stránky JMK pod heslem Dotace a granty, tak tam  už nyní získáte informace o prozatím vyhlášených titulech. Další se budou schvalovat v nejbližším období. 

            Dotační politiku JMK je třeba chápat ve dvou rovinách: jako  dotace krátkodobějšího a dlouhodobějšího  charakteru.  Ty krátkodobé, to jsou ty, které mají platnost jeden rok. Po vyhlášení termínu podání a po schválení, dostává příjemce finance v jednom kalendářním roce/ to jsou třeba dotace pro spolky a sdružení v oblasti tělovýchovy, zdravotnictví, národnostních menšin apod./

            Jsou ale i dlouhodobější. Pokud je projekt vybrán do programů za JMK k financování z dalších zdrojů ať ministerstev nebo EU.

            Co říci závěrem: na základě vlastní zkušenosti vím, že ne pro všechny je snadné vyhovět podmínkám, které musí splňovat  každá žádost – mám na mysli doložit všechny potřebné doklady, potvrzení, napsat krátce popis projektu nebo jeho finanční náročnost. Tato náročnost mnohé odradí. Někdy se při vyplňování žádosti objeví nevyjasněné majetkové problémy / vztah obec a  sportovní zařízení, pozemky / a žádost se nemůže podat, dokud se problém neodstraní.

            Přesto  říkám, pokud chcete něco získat, je potřeba se s tím vypořádat. Mít připraveny a odsouhlaseny zastupitelstvy obcí  záměry  aktivit ve všech oblastech života obce/ mít třeba i zpracované projekty nebo alespoň záměry v jednoduché podobě/. Tady už jde o peníze, protože i takováto příprava něco stojí. Proto mají mnohé obce, města nebo společenské organizace zpracovány plány aktivit nejen dlouhodobější, ale aktualizované pro každý kalendářní rok.

            K vlastnímu podání žádosti, vyplnění tiskopisů nebo sledování vyhlašování termínu podání je třeba využívat, hlavně pokud jste členy mikroregionů, přímo proškoleného pracovníka, který by měl mít tuto problematiku jako hlavní náplň své práce a úspěšnost jeho pracovního úsilí by se měla měřit a  hodnotit podle výše dotací, které dokáže do regionu a jednotlivých obcí  přinést.        

            V neposlední řadě je také třeba počítat s tím, že nejde jenom o vyplněnou žádost a její případné schválení na kraji, ale především také o zajištění finanční spoluúčasti a jako  poslední v  řadě - zrealizovat celou akci a připravit vyúčtování pro kontrolu z KÚ.

            Závěrem mi dovolte jedno doporučení: i přes počáteční nerozhodnost nebo třeba pro někoho i  složitost při vyplňování  -  nenechat se odradit a zkusit dát svůj  požadavek, protože kdo nic nezkusí tak nic nezíská!

Pokud potřebujete poradit – stačí se u nás, na Klubu KSČM při ZJMK -  zastavit.
Spojení: PO  8 – 12 hod., Út + Čt 8 – 14 hod.   Tel.:  541 651 164

 

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2005 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný