ODKAZY

 
  
   
 


Drogy v našem kraji

         to je zajímavé a poučné čtení z „Výroční zprávy  o realizaci protidrogové politiky za rok 2004“ v Jihomoravském kraji.

Údaje: hustota obyvatelstva 159 osob na km2 v kraji. Největší hustotu má obec Zastávka 2 017 osob na km2, nejmenší Zálesná  Zhoř  8 osob na km2.

Nezaměstnanost 11%, čtvrté místo v republice. Na l pracovní místo 21 uchazečů.
I to jsou  vedle kriminality a dalších negativních jevů, příčiny vzrůstajícího počtu těch, kteří berou drogy.

Konstatování: nejrozšířenější drogou  je  pervitin, potom heroin a marihuana.

Muži – ženy  poměr   3:1, nejpoužívanější aplikace injekční  74 %, šňupání a čichání 13%  následuje kouření.

Jaká je protidrogová politika kraje? Co se dělá v této oblasti? Víte že?
Je zřízena funkce krajského protidrogového koordinátora na odboru školství KÚ. Ten spolupracuje s romským koordinátorem a krajským školským metodikem prevence.Od 1.1.2004  je  vytvořeno  oddělení prevence a volnočasových  aktivit pod odborem školství  KÚ. Součinnost je zajišťována také se zástupci policie, krajské hygienické stanice, lékaři, nestátními organizacemi, probačními  a  mediačními službami. Na území m.Brna pracuje protidrogová koordinátorka, rovněž tak ve všech obcích tzv. III. stupně jsou protidrogoví koordinároři. Vzájemná komunikace probíhá nejen zasílám aktuálních zpráv a materiálů z této oblasti, ale i na společných setkáních konajících se dle potřeby na krajském úřadě v rámci metodické pomoci obcím.

V letošním roce je z rozpočtu kraje vyčleněno  5 mil. korun na protidrogovou politiku. Je to málo nebo moc? Posuďte sami!

Informace se týkají tzv. léčených uživatelů drog, tj. těch klientů, kteří vyhledali jakoukoli formu návštěvy v některém kontaktním místě nebo léčebném zařízení. Tyto údaje nezachytí experimentující uživatele drog, ani skrytou část uživatelů drog, kteří ještě pomoc nevyhledali.

Brno-město   824  klientů
Hodonín        316
Břeclav           72        
Znojmo           58,  Blansko  23, Brno-venkov 3,  Vyškov / neuvedeno/.

Počet uživatelů drog podle věku:
41 %     věk od  25 – 39 let
34 %     ve věku od  20 – 24 let  - to už je alarmující číslo!

            Kraj má zpracovanou Strukturu systému primární prevence, stanoveny cíle a rizikové skupiny.  Do celého systému  jsou zapojeny také nestátní neziskové organizace, které mohou pro svoji činnost využívat grantové a dotační programy z rozpočtu kraje. Do aktivit prevence se také zapojují i volnočasové programy školních družin, domů dětí a mládeže a jiných organizací.

Skutečností je, že ne všichni závislí klienti jsou schopni dosáhnout cíle abstinence na drogu. Pro ně je určena tzv. metadonová údržba  - program, kdy sice berou drogu, ale regulovaně, z rukou odborníků.

Pokud selžou léčebné programy, nastupuje program Harm reduction – výměna stříkaček, jehel, základní zdravotnická péče pro jedince, kteří chátrají psychicky i sociálně. Cílem této pomoci je zamezit šíření závažných chorob – zejména AIDS. Tyto služby poskytují na území kraje třeba:  Prevcetrum Blansko, Podané ruce v Brně, KC Kyjov, Hodonín a další. Součástí všech programů je také osvěta a monitoring tanečních drog.

Důležitou součástí protidrogové politiky je i vzdělání, které nabízejí  mnohé z uváděných organizací, vydávají  časopisy SEMPERFIT nebo ADIKTOLOGIE. Také ve třech věznicích v kraji   drogovou  službu  provádí  Sdružení Podané ruce.

Toto jsou uvedená statisticky podložená data. Jaká je ale situace opravdu, to  zatím nedokážeme odhadnout. Je jasné, že   procento uživatelů drog  je mnohem vyšší!  Bylo by iluzorní si myslet, že při anketách mezi mládeží v základních nebo středních  školách se skutečné číslo dozvíme.

Jak se situace změní,  budeme znát až po předložení  podobné zprávy za rok 2005.

Zpracovala:Jaroslava Baštařová
členka ZJMK

 

 

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2005 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný