ODKAZY

 
  
   
 


Hodnotili jsme rok 2005

            členové  klubu na svém posledním jednání  2005, hodnotili  další aktivity  našeho klubu.
Konstatovali jsme, že vedle pravidelných  jednání Zastupitelstva JMK a s tím spojených zasedání komisí Rady JMK a výborů ZJMK, jsme se zúčastnili během celého roku dalších jednání a akcí, které organizoval nejen náš ÚV KSČM v Praze nebo okresní výbory KSČM, ale také přímo KÚ a další vzdělávací a společenské organizace a instituce.

Konference ke zdravotnictví, bytové politice státu, k novému školskému zákonu a budoucnosti středního školství v ČR, setkání s europoslanci  nebo s ombudsmanem, jednání k problematice rozvoje JMK se zaměřením na rozvoj venkova a zemědělství, problematika ochrany životního prostředí nebo školení projektových manažerů, společenská setkání v rámci meziregionální spolupráce, výjezdní zasedání klubu v rámci okresů, návštěvy školských, zdravotnických nebo sociálních zařízení.

To je jen zlomek akcí, kterých  se členové našeho klubu zúčastnili.
Proč to děláme?  Cíl je jeden.
Chceme získávat co nejvíce dalších  nových poznatků z různých oblastí společenského života. Chceme se seznámit s konkrétním problémem přímo tam, kde se objevil.
Především  nám jde o to, umět se potom kvalifikovaně rozhodovat při  jednáních ZJMK, kdy je nutné zaujmout stanovisko k danému problému.
Nemáme spočítáno, kolik občanů se na nás obrátilo o pomoc při řešení jejich  konkrétních životních problémů, ale můžeme zodpovědně prohlásit:
každý, kdo  k nám na klub přišel s žádostí o radu a pomoc nebyl odmítnut. V rámci našich možností jsme dokázali pomoci nebo  poradit.

            A to je i náš trend do dalšího roku 2006.

 

Jaroslava Baštařová
tajemnice Klubu

 

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2005 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný