ODKAZY

 
  
   
 


Hodnotili jsme rok 2006

            Na lednovém  jednání jsme hodnotili  aktivity členů  našeho klubu v uplynulém roce 2006.
            Naší prioritou stále zůstává z volebního programu KSČM zachování  bezplatného zdravotnictví, dostupnost vzdělávání, souhlasíme s přijetím úvěru pro  financování budování silniční sítě na území JMK, podporujeme dotační politiku kraje pro organizace v oblasti sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže a zejména potom dotace poskytované obcím v dotačním titulu  Program rozvoje venkova.  
             Členové klubu se zúčastnili celé řady vzdělávacích akcí a seminářů, které organizoval nejen KÚ, ale i další instituce:
            zdravotnictví na scestí, strategie rozvoje JMK, Evropské dopravní priority,větrné elektrárny v JMK, fondy  EU pro roky 2007 – 2013, diskusní fórum s NNO, česko-rakouské fórum o budoucnosti Evropy, připravované předsednictví ČR v Evropské unii, ochrana hospodářské soutěže – to je jen několik  titulů odborných seminářů,  kterých se členové klubu zúčastnili.
            Patří sem také společenské události –  jednání s delegacemi z Litvy, z Moskvy, Uljanovské oblasti, Chanta-Mansijského autonomního okruhu nebo z Trnavského kraje. Účast v podnikatelské misi JMK a Olomouckého kraje v Srbsku a mnohé další.
            Vedle pravidelných jednání Zastupitelstva JMK a s tím spojených zasedání komisí a výborů ZJMK, jsme se zúčastnili během minulého roku v rámci zastupitelské činnosti také dalších akcí, které organizoval ÚV KSČM v Praze nebo jednotlivé okresní výbory KSČM v kraji.
            Do Prahy jezdí členové klubu na jednání odborných komisí  a sekcí ve školství, zdravotnictví, zaměstnanosti  a odborových  právech.
Výjezdní zasedání pořádaná  okresními výbory  KSČM,  finanční pomoc při povodních pro  obec Vranov n.Dyjí  a také v  senátních  volbách, naše účast na májových oslavách, organizace oslav Dne žen. To jsou další  aktivity členů našeho klubu.
            Vzhledem k tomu, že rok   2006 byl rokem volebním, hlavní aktivy všech se zaměřovaly zejména na účast nebo pomoc při zajišťování volebních akcí – v obcích, okresních shromážděních, prezentaci v tisku místního i celostátního charakteru.
            Nelze uvést všechny akce, kterých  se členové klubu vedle  svých pracovních povinností během celého roku zúčastňovali. V  našem klubu  máme  dva starosty měst, další členové zastávají  funkce předsedů kontrolních nebo finančních výborů v zastupitelstvech obcí a měst. Máme zástupce v Radě seniorů ČR a ve Sdružení nájemníků.
            Také přímo do kanceláře Klubu KSČM přicházeli celý rok ti, kteří potřebovali informaci, radu nebo pomoc. Vždy jsme si na každého udělali čas a snažili se pomoci v rámci našich možností.
            To všechno nám potom pomáhá, když máme  připomínkovat materiály pro jednání ZJMK nebo rozhodovat o koncepčních materiálech pro JMK. Znát problémy, které jsou v obcích a městech, vědět o problémech starostů a občanů  a pomáhat při jejich řešení i to patří k naší práci.
            Každý, kdo se na nás obrátí i v letošním roce s žádostí o radu a pomoc nebude odmítnut.       

Jaroslava Baštařová, Pavel Březa
členové Klubu KSČM ZJMK

 

 

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2007 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný