ODKAZY

 
  
   
 


Prevence kriminality na území Jihomoravského kraje

          /ze Souhrnné zprávy o situaci v oblasti prevence kriminality na území JMK/

            Kriminalita –  je v současné době velice závažný  společenský problém.
Že tomu tak je, to vyplývá i ze souhrnné zprávy za rok 2004, kterou  mají  k dispozici zastupitelé JMK. Několik zajímavostí  a informací z ní vybíráme pro občany naší obce. 

Od r. 1996  vláda ze státního rozpočtu  vynakládá prostředky na program “Prevence kriminality na místní úrovni“.

V letošním roce se do tohoto programu, který má řešit problémy v rizikových lokalitách  kraje zapojila tato města : Brno, Blansko, Hodonín, Mikulov, Rosice, Strážnice,Tišnov,Vyškov a Veselí n.Moravou.

Města obdržela dotace v celkové výši téměř 9 mil. Kč. Zejména na  kamerové systémy u rizikových míst, víceúčelová hřiště, renovace tělocvičny apod.

Také JMK pro r. 2005 vyčlenil z rozpočtu kraje  3 mil.korun na dotační programy v této oblasti. Ze všech okresů  se sešly žádosti o dotace a tak bylo zatím rozděleno více než  2 mil.korun. Jaké projekty se umístily? Výchovně rekreační tábory, linka pomoci obětem násilí, hřiště, kamerové systémy, rozšíření  veřejného osvětlení.

Kriminalitu v JMK ovlivňuje skutečnost, že město Brno je druhým největším centrem v republice a je zde zvýšená koncentrace osob, prodejních nebo zábavních center. Brno je významným dopravním uzlem a pořadatelem akcí mezinárodního charakteru. Bohužel je zde i stále se zvyšující podíl občanů, kterým se nechce pracovat, a tak si zdroje pro obživu obstarávají kriminální činností. A co je ještě horší, svůj podíl zde má, a to dosti velký, zvýšená nezaměstnanost, klesající vliv rodiny a školy na výchovu, a to je alarmující. Není se ale co divit. Klima současné společnosti všem těmto negativním jevům jen nahrává.

Několik čísel pro  posouzení:

JMK celkem                32 084 případů trestných činů              12 675   objasněných
Brno-město                  18 225                                                             5 935
Brno-venkov                 3 418                                                              1 433
Břeclav                         2 830                                                              1 257
Hodonín                       2 323                                                              1 312
Znojmo                        2 272                                                              1 197
Vyškov                        1 535                                                                 705
Blansko                       1 405                                                                 766

            Mládež a trestná  činnost: na celkovém počtu zjištěných provinění se podílí mládež téměř  9%. Nelze jásat nad tím, že podle statistiky se podařilo zastavit nepříznivý vývoj posunu pachatelů do nižších věkových skupin.

Varovné je ovšem zjištění, že vzrůstá počet trestných činů spáchaných pod vlivem alkoholu -  6 vražd, 42 loupeží, 190 úmyslných ublížení na zdraví, 158 případů vyhrožování, 13 znásilnění, 94 případů vloupání a další trestné skutky.
Jaké cíle má  JMK  v oblasti prevence   kriminality? Vybíráme:

  1. zavedení trvalého propracovaného grantového systému
  2. pravidelně vyhodnocovat   bezpečnostní situaci v kraji
  3. vzdělávat pracovníky obecních úřadů s rozšířenou působností
  4. realizovat vzdělávací programy  pro odbornou veřejnost
  5. iniciovat aktivity sociální a situační prevence na území JMK
  6. spolupracovat s Policií ČR  při výběru rizikových lokalit a obcí v kraji a další.

Cíle jsou dány, známy jsou i prostředky a možnosti, jak ochránit a zvýšit bezpečnost občanů kraje.  

Každý občan si musí uvědomit krutou realitu – stát  se obětí trestného činu, to je  bohužel skutečnost dnešních dnů. Zlepší se celková situace za r. 2005 nebo bude  ještě děsivější? To se bohužel dozvíme až ze „Souhrnné zprávy o situaci v oblasti prevence kriminality na území JMK“, která bude k dispozici až v příštím roce.

Ze zprávy za rok 2004  pro Vás vybrala informace 
Jaroslava Baštařová, členka ZJMK

 

 

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2005 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný