ODKAZY

 
  
   
 


Jak je to s nezaměstnaností v našem kraji ?
Posuďte sami!

            k 30.6.2005 bylo evidováno na úřadech práce v JMK 60 167 uchazečů o zaměstnání.   4. místo v rámci republiky, míra nezaměstnanosti v procentech  9,7%, to není dobrá vizitka pro dříve průmyslový a zemědělský kraj v republice.

         V  rámci kraje je ta tom nejhůře okres Hodonín – 13,8%. Následují okresy Znojmo, Břeclav, Brno-město, Vyškov, Blansko a relativně nejlépe je na tom Brno-venkov.

         Pokud se  podíváte na údaje dále, tak je alarmující  počet žen   v evidenci nezaměstnaných. Z celkového počtu nezaměstnaných je to  31 637, a to je více  než 50 % a právě paradoxně nejvíce žen v evidenci  ÚP je na okrese Brno-venkov.

         Jak je tomu s počtem uchazečů na l volné pracovní místo? Nejlépe je na tom okres Brno-město /5 uchazečů/ nejhůře okres  Hodonín /téměř 20 zájemců/.

         Od 1.5.2004 se změnila pravidla při zaměstnávání občanů členských států EU.  Zaměstnavatelé jsou  povinni vést evidenci těchto osob a zaregistrovat je na úřadech práce. Nevíme, zda je tento údaj správný a přesný, ale podle platných povolení k zaměstnání bylo k 30.6.2005 evidováno 6 026 cizinců na území kraje s pracovním povolením.

         Cizinci s povolením vykonávají zejména sezónní pomocné práce v zemědělství, lesnictví a ve stavebnictví. Občané západní Evropy a USA pracují především na vysoce kvalifikovaných pozicích vyžadujících středoškolské a vysokoškolské vzdělání /především jako manažeři nebo učitelé jazyků/. Z hlediska státní příslušnosti převažují občané ze Slovenska, Ukrajiny, Mongolska a Běloruska. Díky neexistenci jazykové bariéry se uplatňují občané ze Slovenska také ve službách nebo ve zdravotnictví.

         Jak na situaci v tak vysoké míře nezaměstnanosti  reagují ÚP svou aktivní politikou zaměstnanosti, na kterou stát vynakládá nemalé finanční prostředky?

         Posuďte sami – k 30. červnu bylo celkem vytvořeno 3 591 pracovních míst, tj.  necelých  6% z počtu uchazečů o zaměstnání. Doporučením MPSV  se orientují  programy aktivní politiky zaměstnanosti  především na problémové skupiny  a těmi jsou  dlouhodobě  evidovaní uchazeči, dále mladí ve věku do 25 let a potom starší žadatelé nad 50 let věku.
Očekávaný vývoj nezaměstnanosti v kraji do konce r.2005 – nic optimistického!

         Vzhledem k vývoji nelze předpokládat, že v kraji dojde v dohledné době k dlouhodobějšímu zlepšení situace. Tato je zcela závislá na celkovém vývoji v hospodářství celé ČR. Vliv na růst nezaměstnanosti bude mít ve II.pol. roku zejména očekávaný příchod absolventů do evidence, dále ukončení sezónních prací na jihu kraje a ukončení  prací ve stavebnictví a v cestovním ruchu.  Možná se příznivě projeví pokračující výstavba nových podnikatelských subjektů v průmyslových zónách kraje  a následné vytvoření většího / opravdu většího?/ počtu pracovních míst.
Podle vyjádření ÚP v JMK lze tedy do konce roku 2005 očekávat  nárůst počtu uchazečů  a to o cca 5500 osob.

         A to už není žádná radostná vyhlídka nejen pro stávající a nové uchazeče o zaměstnání, ale i pro jejich rodiny nebo nejbližší okolí.

         V dalším mapování této důležité oblasti života občanů  kraje  se pokusíme zaměřit  na: důvody dlouhodobé nezaměstnanosti, možnosti a využívání rekvalifikace, vznik nových firem a možnost nabídky pracovních míst, práce v zahraničí. Pokusíme se najít odpovědi na další otázky, které  nejen  nás, ale i Vás budou zajímat.

Údaje byly vybrány z materiálů ÚP Brno-venkov, Šujanovo nám.3, Brno

Zpracovala: Jaroslava Baštařová,
Klub KSČM ZJMK

 

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2005 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný