ODKAZY

 
  
   
 


Podpora tělovýchovy a sportu  v dotačních programech Jihomoravského kraje 

          Rada JMK na svém jednání 2.září 2005 schválila vyhlášení dotačních programů v této oblasti. 

Pro rok 2006 byly vyhlášeny  tři hlavní  směry dotací. Jsou to: „Zkvalitnění  sportovního prostředí v JMK“ – to jsou  možnosti na zlepšení sociálních zařízení nebo šaten na sportovištích. Minimální dotace je 20 tis.Kč, nejvyšší 200 tis.Kč na jeden  projekt. Další dotace  v tomto  titulu jsou již vyšší a jsou určeny na technické zhodnocení sportovních zařízení např. přístavby, nástavby, vestavby, rekonstrukce apod..V obou případech musí žadatel počítat s 50% spoluúčastí finančního krytí nákladů.

Možnost získat některou z těchto podpor měly sportovní organizace nebo obce, pokud poslaly žádosti se všemi náležitostmi do 15.11.2005.

Ten samý termín pro podání žádostí měl i další program: „Vybavení a technické zhodnocení táborových základen“. Je to program nový, a má pomoci těm organizacím, které mají takovýto majetek a  je zde potřeba zkvalitnit zázemí základen pro zajištění prázdninových aktivit dětí a mládeže. I zde je nutné 50% spolufinancování akcí.

Zajímavý je třetí dotační titul pro oblast sportu a tělovýchovy a tím je „Zajištění sportovní infrastruktury v JMK“.  Cílem tohoto programu je: technická obnova sportovních zařízení, která povede ke zlepšování jejich hygienické úrovně, úpravy sportovišť tak, aby jejich parametry splňovaly požadavky  předepsané federacemi, dále doplňování nabídky stávajícího počtu sportovních zařízení v rámci regionů a v poslední řadě, umožnit rovný přístup ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování. V tomto programu je také doporučena možnost i dalšího spolufinancování např. z MŠMT a jiných zdrojů, proto se žádosti mohou  podávat od 1.10.2005 až do 31.5.2006.

Pro všechny tituly platí stejná kriteria – správně vyplněné žádosti, doložení povinných příloh, správné čerpání dotace v souladu s dotačním programem. Není to málo. Mnohé  odradí množství příloh k žádosti, dalším úskalím  je zajištění  spolufinancování, které je pro mnohé menší organizace velkým problémem. Jaká bude odezva  na tuto nabídku, to se dozvíme  po zpracování žádostí odborem školství KÚ a předložením žádostí   ke schvalovacímu procesu v komisích, Radě JMK  a ZJMK.

Zpracovala:
Jar.Baštařová, členka ZJMK

 

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2005 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný