ODKAZY

 
  
   
 


Pracovní setkání vedení Klubů zastupitelů  za  KSČM  
v  kraji Vysočina a JMK

            Došlo k němu 21.listopadu na půdě JMK. Předsedové nejprve přestavili svoje kluby, sdělili poznatky o tom, jak proběhla povolební jednání, zařazení zastupitelů obou krajů v komisích a výborech.

Tady už jsou rozdíly:

  • kraj Vysočina  opozice – předseda kontrolního výboru je z KSČM
  • kraj Jihomoravský  - má 7 místopředsedů komisí Rady JMK, předsedu komise nebo výboru žádného.
  • Také příprava rozpočtu probíhá v každém kraji jinak.  Vedoucí odborů KÚ  na Vysočině  navštěvují politické kluby a konzultují s nimi jednotlivé navrhované položky. V JMK dostávají kluby na vědomí varianty  – nyní je to již III. varianta rozpočtu. Ten se projednává a připravuje na Radě JMK. Můžeme se k němu vyjádřit  v komisích, na ZJMK, ale to už je pouze formální.
  • Zastupitelé kraje Vysočina mají v porovnání s jihomoravskými  nevýhodu v tom,  že jejich kraj nezřídil fond finančních rezerv pro mimořádné události. Tak jsem my, v JMK  mohli přispět  obcím po povodních nebo na opravu hradu Pernštejna.
  • Všechny kluby zastupitelů v JMK mají  k dispozici vybavené místnosti pro svoje jednání. Prostřednictvím tajemnice klubu  můžeme žádat zprávy z jednotlivých odborů, nahlížet do všech materiálů, mohou přijít za námi občané, kteří  potřebují jakoukoliv pomoc.
  • Demokratičtější postup je  v kraji Vysočina při určování členů výběrových komisí na přidělování veřejných zakázek nebo v případě konkurzů. Klub KSČM   v JMK takováto zastoupení nemá.
  • Klub v JMK má na internetu  webové stránky, kde zveřejňujeme informace z jednání klubu a stanoviska k materiálům, které jsou projednávány na ZJMK. Naopak kolegové z Vysočiny  zatím v této oblasti  nám mohou závidět
Závěr jednání: nezůstat jen u tohoto setkání. Další připravujeme na jarní měsíce. Zvažujeme pozvání i pro další sousedy – ze Zlínského kraje. Čím více o sobě   budeme vědět, tím lepší  komunikace bude mezi námi.
 

J.Baštařová
tajemnice Klubu KSČM

 

 
 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2005 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný