ODKAZY

 
  
   
 


Stanovisko klubu k tématům zdravotnictví, dopravy a školství

 Zdravotnictví - z diskuse vyplynulo následující:

 • neexistuje  žádná koncepce zdravotnictví  z úrovně státu,
 • seznam nemocnic tzv. kmenových je pouze předběžný, stále se o něm  vedou spory,
 • je nutné rozlišovat standard v léčebných postupech /průběh operace, léčebný postup/, ten musí být zajištěn všem stejně, bezplatně – pojištění s pojišťovnami,
 • diskuse  o možnostech připlácení si pacientem  na tzv. následnou péči v lůžkových zařízeních / nemocniční pokoj  samostatný s TV,  stravování v léčebnách dlouhodobě nemocných, úhrada stravování  při pobytu v nemocnici/, přítomní členové klubu s tímto návrhem souhlasí,
 • pozor u  analýz pro rozhodování kraje o potřebnosti nemocnic – jejich hospodaření a výsledků / taková porovnání nejsou velmi často vypovídající  - byly uvedeny příklady přímo z praxe/, mohou posuzovat opravdu odborníci z této oblasti,
 • ministr Rath  se postavil  proti pravicovým  výpadům v oblasti zdravotnictví,
 • LSPP je vykonávána na základě  schválených smluv o  poskytnutí dotace mezi JMK a městy  s rozšířenou působností  - problémy se zatím nevyskytují.

Závěr:  v souladu s návrhem volebního programu KSČM trváme na tom, aby byla vytvořena funkční síť zdravotních zařízení na základě návrhu zákona o neziskových organizacích. Zásadně nesouhlasíme s transformací krajských nemocnic na obchodní společnosti a náš postoj k této otázce je zcela neměnný.

Doprava – dopravní síť v JMK, úvěr  z EU na stavby v této oblasti:

 • chybí státní koncepce,
 • je nutné stále sledovat seznamy akcí /staveb silnic/, které byly schváleny jako investice pro úvěr z EU, nedovolit jejich svévolné změny,
 • problematika  R 43 – rozpory se hodí pro volební agitaci, nedořešený projekt této komunikace/pokud se nezačne se stavbou, nebudou využity finance z EU/,
 • vznik dvou sdružení – proti R 43 v původní trase tzv.Hitlerovy dálnice a pro stavbu  R 43 – tyto spory se hodí vládě, která nemusí problém řešit,
 • názory  členů klubu  je nutno posuzovat  z pohledu zastupitelů za město Brno – část Bystrc  a zbývající členy klubu,
 • komunikace  R 43 je potřebná, je nutno dořešit a předložit rozhodující konečná stanoviska z úrovně vlády / komplexní posouzení vlivů na ŽP, bezpečnost obyvatelstva – doplněné analýzy a šetření/.

Závěr:  komunikace je pro kraj důležitá, je nutné využít termínů pro získání financí z EU na stavbu, je třeba začít stavět tam, kde jsou  technické  a další problémy vyřešeny, kde je připraveno a schváleno  řešení R 43 – vzhledem k časové náročnosti stavby, bude zde i  časový prostor pro optimální řešení obchvatu m. Brna.
Úkol:   předseda klubu se  zúčastní všech jednání, která budou probíhat ve sdružení pro  stavbu R 43.

Školství – problematika víceletých gymnázií a  středisek zabezpečujících volnočasové                              aktivity dětí a mládeže:

 • stejné konstatování – neexistence dlouhodobé koncepce – neustále se měnící stanoviska ministryně  školství – populistická vyjádření /viz. poslední doba  - 40 % studujících v gymnáziích/, poměr talentovaných žáků v populačních ročnících,
 • bude nutné porovnat  počet přihlášených a přijatých studentů na G po přijímacím řízení - /brát v úvahu také soukromé školy a církevní/ - jaký bude poměr přihlášených a přijatých,
 • měnící se obory nabídky ve vzdělávání ve středních odborných školách – /technická a ekonomická lycea/,
 • reakce středních škol na poptávku po oborech strojařských,  
 • vzhledem ke stejnému počtu vycházejících  žáků v letošním a loňském roce nelze očekávat další masovou optimalizaci ve středním školství,
 • jednotlivé záměry optimalizace budou směrovány do speciálního školství a školství při zdravotnických zařízeních,
 • riziko vidíme ve snaze, postupně převést Domy dětí a střediska volného času  na obce a města, počínaje  podle vlastnictví k budovám a podle rozmístění sítě těchto zařízení,
 • stejný postup lze očekávat  i  u  zřizovatelských funkcí pro ZUŠ,
 • u obou  výše zmíněných případů bude  situace různá,  podle možností financování těchto zařízení z pohledů měst a obcí – pokud bude tento trend uplatňovaný – bude nutné hájit koncepci – „ přispívání kraje“ pro tento druh vzdělávání /ne dotace, ale systém podpory/,
 • problematiku víceletých gymnázií je potřeba řešit v kontextu počtu tříd na soukromých a církevních školách zejména v m. Brně,  pro porovnání několik čísel:

  8letá  Brno - 2 355  
  ostatní - 
  1 703        

  6letá   Brno  - 979 
  ostatní  - 
  158                 

  4letá  Brno - 2 663    
  ostatní -
  1 406

  ostatní – jsou soukromé a církevní školy v m. Brně

 • probíhá připomínkování materiálu “Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací  soustavy“, který bude pro nejbližší období důležitým dokumentem pro JMK.

Závěr:  zachovat bezplatné vzdělávání v souladu s naším volebním programem. Neoslabovat poskytování vzdělávání v rámci kraje ve prospěch nadměrného rozvoje soukromých a církevních zařízení. Kraj by měl zajistit financování  zařízení pro děti a mládež, která  převede na  města a obce. Poslanecký klub za KSČM  v Parlamentu ČR, by měl iniciovat změny ve financování školství ze státního rozpočtu ve vztahu k městům a obcím, která budou plnit zřizovatelské funkce k těmto zařízením.

Zpracovala:
Jaroslava Baštařová

 

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2005 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný