ODKAZY

 
  
   
 


Evropský rok rovných příležitostí

            Zahájení kampaně k Evropskému roku rovných příležitostí pro všechny proběhlo 3. září 2007 v prostorách  budovy ochránce lidských práv – v Brně. Nositelem tohoto projektu, který vznikl  na základě vyhlášení roku 2007 „Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny“ Evropskou unií, je v Brně a Jihomoravském kraji občanské sdružení IQ ROMA servis - dobrovolná nestátní nezisková organizace, která vznikla v r. 1997. 

Zahájení kampaně se mimo ombudsmana pana Otakara Motejla, zúčastnila také ministryně vlády paní Džamila Stehlíková.

Taneční vystoupení kroužku dětí, úvodní slovo a krátké představení  celého projektu to byla záležitost pracovníků IQ Romy.

S přáním, aby se poselství tohoto projektu šířilo dále i do budoucnosti a se zamyšlením, proč nápis na  logu tohoto projektu je cizojazyčný /ETHNIC FRIENDLY/ vystoupil před téměř šedesáti přítomnými hosty ombudsman, p. Motejl.

Paní  ministryně mimo slova poděkování za pozvání a realizaci celého projektu, předala certifikát od předsedy vlády ČR „Ambasadoru pro rovné příležitosti pro rok 2007“, kterým byl jmenován  přítomný pan  Radek Banga.

Celý projekt je mimo jiné také realizován ve spolupráci s některými základními  i středními školami a přihlásila se k němu  města Bučovice, Břeclav, Hodonín a obec Zastávka.

V sále sídla ombudsmana byla k vidění také  výtvarná výstavka oceněných a vítězných prací „Tak to vidím já“ -  s diskriminační tématikou.

Jak bude o zmíněném projektu  informována brněnská veřejnost? V tramvajích se začnou objevovat plakáty s vítěznými  výtvarnými pracemi k danému problému, v partnerských městech se objeví výstavy těchto prací a proběhnou další akce.

Klip skupiny GIPSY, taneční vystoupení a přátelská beseda účastníků to byl závěr této zajímavé společenské akce.

Nakonec: značka Ethnic Friendly zaměstnavatel a  k ní připojené logo, tím se bude moci prezentovat ten ze zaměstnavatelů, který v certifikačním procesu prokáže naplňování zásad rovného přístupu na trhu práce.

Jaroslava Baštařová
členka ZJMK

 

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2007 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný