ODKAZY

 
  
   
 


Školní rok  2006/2007  na středních školách v JMK

            nebude v nabídce oborů studia v jednotlivých typech  středních škol v rámci kraje příliš odlišný, než ten letošní.

Největší rozdíl bude v nabídce  8letého studia na Gymnáziích v Brně, kde dochází  ke snížení počtu  otevřených tříd tohoto studia  na   čtyřech gymnáziích.  Zajímavé bude srovnání  počtu přihlášených a  přijatých žáků k osmiletému studiu na gymnáziích krajských a soukromých, včetně církevních, po ukončení přijímacího řízení pro příští školní rok.   

Pokud jde o obory  středních odborných škol nebo učilišť, tam půjde o minimální rozdíly. U některých škol se mění   nabídka oborů podle aktuální poptávky např.:  Střední odborná  škola a  Střední odborné učiliště A.Citroëna, Boskovice nabízí nově obor – obráběč kovů, jemný mechanik, instalatér  nebo technické lyceum. Místo toho, snižuje počty do již zavedených tradičních oborů, o které klesá poptávka. U  povolených změn je dodržována  zásada: nesmí se překročit schválená kapacita školy.
Větší novinkou ve vzdělávací nabídce, je zařazení oborů  technické  a ekonomické lyceum na několika školách v kraji. Možná, že tato nabídka zvýší zájem rodičů a žáků o vzdělávání na SOŠ a SOU.

V letošním roce se zatím nepředpokládá další optimalizace středního školství, protože počet žáků vycházejících z 9.ročníků ZŠ je téměř stejný jako v roce minulém.
Navrhované jednotlivé  záměry pro  optimalizaci  budou směrovány do oblasti speciálního školství  např. při zdravotnických zařízeních. Začíná se také diskutovat o  domech dětí a ZUŠ, které  svým zaměřením na nabídku služeb  ve volnočasových aktivitách mají svoje specifika.

V komisích  Rady JMK, výborech ZJMK a také v odborné veřejnosti, se v současné době připomínkuje materiál „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JMK“,  který se stane po schválení ZJMK na další tříleté období  důležitým koncepčním materiálem kraje v oblasti školství.

Jar. Baštařová
Klub zastupitelů za KSČM
v Zastupitelstvu JMK

 

 

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2005 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný