ODKAZY

 
  
   
 


 Větrné elektrárny na území JMK  - ano - ne?

            To je  problém, který byl  projednávaný na semináři pro zastupitele kraje, starosty  obcí a měst, nevládní organizace  a další zájemce  4. dubna 2006 na KÚ Brno.
Prezentaci panelistů zahájil ing.  Václav Horák, náměstek hejtmana JMK. Po něm se dále představili ing.Jaroslav Kubín, oddělení obnovitelných zdrojů energie MŽP, dále  vedoucí pracovníci odboru regionálního rozvoje a životního prostředí JMK, starostové Miroslavi a  Břežan, společně se zástupci Hnutí DUHA.
            Přítomná veřejnost měla možnost seznámit se s koncepčními materiály nejen JMK, ale také MŽP.
            Diskuze byla zaměřena na otázky  platné legislativy v této oblasti, pravomoci obcí a stavebních úřadů při schvalování projektů výstavby větrných elektráren, prezentovány byly zkušenosti z měst, kde elektrárna stojí a obráceně, kde elektrárnu občané odmítli na svém území postavit. Krátce byla také zmíněna možnost využít v budoucnosti sluneční energii nebo  biomasu jako zdroj energie.
Setkání zajímavé, které neřešilo situaci v nejbližším období s konečnou platností, ale ukázalo možnosti a zejména nutnost zabývat se tímto velice důležitým problémem, který bude mít dopad na každého občana v naší zemi nejen v nejbližším období – platné normy v EU, ale zejména v horizontu kolem r. 2020 – 2030.

A tak je zde otázka do diskuze – pro Vás, kdo se na naše stránky díváte.
Jaký je Váš názor na tuto problematiku tzv. obnovitelných zdrojů energie pro další období?
Z pohledu odborníka nebo jen občana. Můžete sdělit Vaše stanovisko, možná nám pomůže při dalším posuzování zmíněné  problematiky při schvalování rozvojových dokumentů našeho kraje.

Za podnětné náměty, děkujeme.

Za Klub KSČM v ZJMK
J. Baštařová

 

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2005 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný