ODKAZY

 
  
   
 

iniciativa ods k návrhu zákona o krajském referendu

       Jihomoravský kraj se snaží využívat svého práva zákonodárné iniciativy a předkládá Poslanecké sněmovně PČR návrhy různých zákonů. Tou nejvýznamnější iniciativou je návrh „zákona o krajském referendu“, přijatý v zastupitelstvu Jihomoravského kraje v září 2005, a to bez podpory ODS. V současné době, kdy projednávání návrhu zákona směřuje v Poslanecké sněmovně PČR ke svému završení, přichází ODS s požadavkem na změnu §49 spočívající v zavedení podmínky platnosti a závaznosti referenda, a to účastí „nejméně 50% všech oprávněných osob“. Problém není v samotném požadavku, který má oporu v podmínkách místního referenda a k němuž již dnes probíhá diskuse v PS. Problém je ve způsobu uplatnění tohoto požadavku při projednávání zákona Jihomoravským krajem a formě jeho prosazení na zasedání ZJMK.

       Hejtmanovi je uloženo, aby „zajistil změnu §49“ „i za cenu stažení návrhu z jednání PS za účelem doplnění a dopracování“. Tento požadavek směřuje k tomu, aby zákon nemohl být přijat v tomto volebním období PS. ODS totiž živí naději, že v nových politických poměrech po volbách už nebude takový zákon projednáván vůbec. Známe dobře postoje ODS k obecnému referendu a k prvkům přímé demokracie vůbec. Na základě shody koaličních klubů v ZJMK byl návrh bodu a usnesení přednesen před závěrem zasedání, bez písemného materiálu a s pomocí svolaných nemocných koaličních zastupitelů bylo usnesení přijato bez ohledu na stanoviska ostatních politických klubů. Přijaté usnesení je nekvalitní, protože ukládá hejtmanovi jednat proti návrhu zákona platně schválenému Zastupitelstvem JMK 22.9.2005, aniž by toto usnesení bylo jakkoliv revidováno. Výsledkem je, že se tohoto hlasování na protest proti postupu nezúčastnil žádný přítomný člen klubu KSČM, ČSSD a SZM.

       Postoj ODS k přímé demokracii je všeobecně znám. Projednávání tohoto problému však prokázalo zvláštní přístup ODS i k demokracii zastupitelské. Předseda klubu ODS RNDr. Igor Poledňák totiž vysvětlil, že návrhy nepředložil písemně nejen na zasedání, ale ani se o nich nezmínil na pondělním jednání předsedů politických klubů v ZJMK s hejtmanem (tj. tři dny před zasedáním), přestože již tehdy byl připraven tento návrh podat. Důvodem mělo být, že nechtěl, aby byl návrh „napadán celý týden“, když „dvouhodinová diskuse postačí“. Nabourání dosavadní vstřícné komunikace v rámci ZJMK svědčí o tom, že jednání klubu ODS není vedeno snahou demokraticky dospět k rozhodnutí, ale využít i krajní prostředky k prosazení svých zájmů. Potvrzení tohoto postoje by mělo být varováním před volbami a před poskytnutím většího prostoru ODS na prosazování vlastních zájmů politických – a zřejmě i osobních – proti zájmům ostatních subjektů na politické mapě a zejména proti veřejnosti.

Ing. Pavel Březa
Člen zastupitelstva Jihomoravského kraje

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2005 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný