ODKAZY

 
  
   
 


Přístup kandidátů KSČM za Brno ke krajským volbám 2008

       „Král ještě nezemřel“, ale my se musíme starat, aby žil jeho nástupce. Volby do krajského zastupitelstva proběhnou až za tři čtvrtletí, krajský klub zastupitelů za KSČM budeme ustavovat až potom, ale již dnes se musíme starat, aby byl dostatečně silný a zdravý. Směrem k jeho síle musíme orientovat předvolební kampaň, v zájmu jeho zdraví musíme nastavit co nejlepší vzájemné vztahy založené na porozumění podmínkám těch regionů-okresů, z nichž nepocházíme, ale budeme je zastupovat.

K zabezpečení předvolební kampaně a oslovení voličů jsme v Klubu zastupitelů pracovali na pojmenování problémů kraje, jak je známe z jednání orgánů JMK a podle ohlasů občanů. Po diskuzi v krajské radě vznikl materiál, který má sloužit jako příprava kandidátů na oslovení občanů a jejich získání pro volbu našich kandidátů. Dokument není propagačním materiálem a neobsahuje tomu odpovídající rétoriku. Bylo dohodnuto, že jednotlivé okresy (město Brno nevyjímaje) povedou vlastní kampaň na témata důležitá pro potenciální voliče jejich kandidátů, že pojmenují svoje problémy a naznačí jejich řešení a že to vše „oblečou šatů“, které občany osloví. Těmito tématy a návrhy jejich řešení se nesmíme minout s dnes předloženými základními tezemi.

K zajištění účinnosti prosazování našich zájmů musíme najít cestu k sobě a vnímat potřeby svých „sousedů“. Tuto cestu jsme již v současném klubu zastupitelů nastoupili a věnujeme pozornost širším a obecnějším problémům. Seznamujeme se i za účasti zájemců mimo řady zastupitelů s tématy jako je řešení železničního uzlu Brno, vedení trasy R43, transformace zdravotnictví a podobně. Jednoznačnou shodu nenacházíme nad každým problémem, ale podrobnější znalost problematiky nám umožňuje pochopit úvahy a směřování ostatních. Z pohledu klubu se třeba shodujeme na zachování Úrazové nemocnice v Brně, ale ani to nepřispělo ke sjednocení postupu JMK a statutárního města Brna.

Součinnost města Brna a Jihomoravského kraje prosazuji od samého počátku existence krajů, ale stav spolupráce vedení těchto samospráv ani jejich úřadů není rozhodně ideální. Není to jen formální stránka nadřízenosti úřadů, ale jedná se o různé přístupy k rozvojovým tématům, které se dotýkají města i kraje. Tento stav neovlivňuje ani tak současně rozdílná politická struktura vedení, protože v prvním volebním období nebyla situace lepší. Proto pracuji na větší vzájemné informovanosti a na výměně názorů.

Přes formulování potřeb jednotlivých okresů musíme přijmout, že nabízíme odpovědnost za rozvoj celého kraje. Budeme vystupovat nikoliv jako sedm okresů zahleděných do vlastních problémů a soutěžících personálně a věcně mezi sebou, ale jako konsolidovaný aktiv kandidátů a poté zastupitelů. Jako kandidát za MěO KSČM v Brně jsem odhodlán podílet se na celokrajské kampani a účastnit se významnějších setkání s občany ve všech okresech kraje. Budu připraven vyjadřovat vůli města Brna nezištně spolupracovat na řešeních potřeb okresů i regionů a seznamovat se s nimi. Rovněž chci vysvětlovat zájmy a postoje města Brna a jejich vazbu na Jihomoravský kraj a jeho občany. Proto apeluji na to, aby tyto mítinky byly časově koordinovány, aby to bylo možné.

V Brně, 9. února 2008
Ing.Pavel Březa, v.r.
Předseda Klubu zastupitelů KSČM v ZMB
Místopředseda Klubu zastupitelů KSČM v ZJMK a kandidát do ZJMK


 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2008 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný