ODKAZY

 
  
   
 

Chceme rozhodovat na základě znalostí
a nikoliv početní převahy

       Zastupitelstvo města Brna schválilo další variantu zadání nového Územního plánu města Brna (platnost od roku 2010) a uložilo zpracovat také návrh bez rychlostní komunikace R43 na území města Brna. V současné době probíhá mezi politickými kluby jednání o zadání posouzení přestavby železničního uzlu s nádražím v odsunuté poloze a v přisunuté poloze. Jak vnímat tyto kroky, zpochybňující dosavadní stabilní tendence rozvojové politiky města? Vždyť dosud bylo vedení rychlostní komunikace napříč městskou částí Brno-Bystrc označováno za nezpochybnitelné a stejně tak bylo dřívějším vedením města odmítáno jakékoliv zpochybňování odsunu nádraží od dosavadního centra města.

       Někteří si zvykli na dosavadní „názorovou kontinuitu“ (udržovanou ODS) natolik, že dlouhodobě vysílané signály zpochybňující oficiální politiku považovali za pochybené, neobjektivní a destruktivní. Stává se tedy v současné době destruktivní i nové vedení města a zastupitelstvo v novém složení? Je pravdivé tvrzení, že vedení R43 Bystrcí nás připraví o prostředky Evropské unie nebo se to naopak stane až díky odkládání realizace těchto zásadních staveb? Podívejme se na uvedené dva případy.

       V případě R43 jsme byli svědky určitých srovnávání většího množství až kontroverzních variant, aniž bylo posuzováno pokračování Boskovickou brázdou až po dálnici D1. Na požadavek dodržení podmínek vyhodnocení vlivu staveb na životní prostředí reagoval Jihomoravský kraj zadáním porovnání „bystrcké varianty“ a „varianty Boskovickou brázdou“, aby se vzápětí nechal ujistit o dopravní nevhodnosti druhé z nich a od posuzování upustil. Podle některých názorů je tedy celý proces přípravy této stavby zpochybnitelný, což může jeho realizaci za současného stavu projednání ohrozit.

       V případě Železničního uzlu Brno – zvaného též Europoint Brno – dosavadní vedení města odmítalo se jinou variantou vážně zabývat, odmítalo objektivizovat vyzdvihované přednosti vlastní varianty porovnáním s druhým řešením a dokonce odmítalo uvádět údaje o „konkurenční“ variantě před probíhajícím referendem. Údajně nechtělo jiné řešení propagovat, aniž si uvědomilo, že jednou z významných povinností veřejné správy je umožnit občanovi se v dané problematice orientovat. A to nikoliv podle jediného formálně projednaného řešení, ale v souboru všech známých informací, ať jsou ve prospěch nebo v neprospěch prosazované verze.

       Žádný z uvedených kroků sám o sobě nepředznamenává změnu řešení. Ke změnám může dojít, pokud se jejich potřebnost prokáže a pokud nové řešení bude vyvážené i z hlediska rizik, která sebou přináší. Se závěry nelze otálet. K novému přístupu dochází proto, abychom začali řádně naplňovat literu zákona a abychom kvalifikovaně odpovídali na podněty a slaďovali odlišné zájmy. Klub KSČM nezměnil svůj postoj k R43, o níž se domnívá, že do obydlených částí města svým charakterem nepatří, ani k ŽUB, o němž se domnívá, že jeho odsunutá polohu více prospěje rozvoji města. Neměníme však ani svůj postoj k tomu, jak se mají věci projednávat a jak přistupovat k připomínkám a námitkám.

       Odpovědností zastupitele je rozhodovat se na základě objektivních odborných informací. A od toho nesmí ustoupit ani tehdy, kdy je přesvědčen, že k prosazení určitého názoru disponuje dostatečným počtem hlasů.

Ing. Pavel Březa
Člen zastupitelstva Jihomoravského kraje

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2005 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný