ODKAZY

 
  
   
 


Státní fond rozvoje bydlení: končí řada podpor bytové výstavby

           Při přípravě rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) pro rok 2008 se již nepočítá s pokračováním řady oblíbených programů, zavedených v předchozím období. Mají být zrušeny např. podpory při výstavbě obecních nájemních bytů a půjčky na rekonstrukci bytů pro mladé. To je znepokojující a varující informace pro všechny občany i obce, jež prostředky fondu již užívají nebo hodlali využít.

           Státní fond rozvoje bydlení je velmi významnou součástí bytové politiky státu. Jeho posláním je především poskytování dlouhodobých a výhodných úvěrů na podporu výstavby a modernizaci bytů. Faktem však je, že značné prostředky byly vyčerpány dotacemi, ať už na stavební projekty nebo jako dotace pro snížení úroků z komerčních úvěrů. Tím se stalo, že disponibilní prostředky fondu se stále snižují a nejsou doplňovány.

            Komunisté navrhovali,  aby se pravidelným zdrojem financí pro fond stal výnos části daně z převodu nemovitosti. Byli jsme připraveni podpořit i zvýšení této daně na 5 % pro velké majetky. Záměry vlády jsou však zcela opačné – mluví se i o úplném zrušení daně z převodu nemovitosti. To by zcela odpovídalo záměru, obdobnému jako v tzv. reformě daní z příjmů – ulevit bohatým.

            Pokud jde o vlastní rozpočet fondu, požadujeme, aby před rozdělením prostředků vláda rozhodla, které programy na podporu bydlení chce podporovat. Není přece možné, aby byly zavedené programy rušeny s odkazem, že na ně nejsou peníze!

Ing. František  Beneš, CSc., odborný mluvčí KSČM pro resort místního rozvoje

Praha 30. srpna 2007

 
 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2007 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný