ODKAZY

 
  
   
 

Výjezdní zasedání členů klubu KSČM

pro zlepšení komunikace, předávání informací z jednání ZJMK širší veřejnosti, se členové Klubu KSČM při ZJMK rozhodli společně s okresními výbory KSČM v kraji, uspořádat pravidelná jednání se zastupiteli měst a obcí kraje, kteří byli zvoleni za KSČM.

V letošním roce se setkání uskutečnila již v okresech: Znojmo, Hodonín, Brno-venkov a Blansko. V září se připravuje podobné setkání na úrovni m.Brna.

Co je cílem těchto setkání? Nejen informace předávat, ale také dostávat podněty od zastupitelů z měst a obcí o problémech, které jsou v tom daném konkrétním místě. Po konzultaci na příslušných odborech KÚ jsme schopni podat zpětnou informaci o možnostech řešení.

Při vlastním jednání je program setkání zaměřený především na diskuzi s přítomnými. Z té prozatím vyplynuly následující požadavky nebo připomínky:

- finanční zátěž pro malé obce- neustálé dotazníky, audity, nabídky školení v pracovní době

- problémy s financováním ZŠ a MŠ v obcích

- problematika myslivosti – nevyjasněnost vlastnických vztahů k pozemkům

- připomínky k vinařskému zákonu

- problematika LSPP v kraji – rozložení a fungování sítě výjezdních stanovišť / ordinační doba/

- kompetence kontrolních výborů zastupitelstev na všech úrovních

- otázka bydlení – poměr nákladů na bydlení k výši platu, srovnání se zahraničím

- dotační politika kraje – z pohledu obcí a společenských organizací, a mnohé další.

Z dosud uskutečněných setkání vyplynuly tyto závěry pro budoucnost:

pokračovat v těchto neformálních setkáních, připravovat pro jednání nejen aktuální projednávané materiály na úrovni kraje, ale také přinášet informace o záměrech ZJMK v delším časovém horizontu.

Pro okresní výbory také vyvstal úkol: promyslet si, jakým způsobem ještě více zaktivizovat naše zástupce v zastupitelstvech na těchto společných jednáních – největší problém je časové sladění takovýchto akcí. Věříme, že i tato překážka se vyřeší k prospěchu celé věci do budoucnosti.

 

 
Schéma stránek | Odkazy | Nápověda ©2005 KLUB ZASTUPITELŮ KSČM.
Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný