Cena Jihomoravského kraje pro rok 2009

Autor: Tajemnice Klubu <>, Téma: Tiskové zprávy, Vydáno dne: 24. 09. 2009

Cena Jihomoravského kraje je každoročně udělena osobnostem z různých oblastí života v našem kraji. Těm, kteří se prací, činem, přínosem zasloužili o jeho rozvoj a věhlas. V letošním roce schválilo ZJMK na svém 8. zasedání, které se konalo 17. září 2009, toto ocenění pro kandidáta navrženého Klubem KSČM zastupitelů v ZJMK, a tím je Doc.PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc. Cena je Zdeňku Klanicovi udělena za jeho přínos v oblasti historické vědy. Pro odborníky není třeba osobu Zdeňka Klanici představovat, pro ostatní je přiložen text návrhu, který byl předložen Radě JMK k posouzení.

Doc.PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc. /28. 11. 1938/ Docent PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc. se narodil v Troubsku. Po maturitě v Mikulově studoval archeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde promoval v roce 1960. Po ukončení studia nastoupil jako odborný asistent v Archeologickém ústavu ČSAV. Podílel se na výzkumu v Mikulčicích, od roku 1963 jako zástupce vedoucího výzkumu. V letech 1975 – 1990 byl vedoucím výzkumu slovanského oddělení AÚ ČSAV v Brně. Vedle archeologických průzkumů a bádání absolvoval Doc.PhDr. Zdeněk Klanica četné zahraniční stáže – v Londýně, Moskvě, Mainzu. Byl také hlavním organizátorem zahraničních reinstalací výstavy „Velká Morava“ ve Vídni, Mohuči, Leningradu, Moskvě, Kyjevě, Sofii a v Londýně v letech 1966 – 1982. Doc.PhDr.Zdeněk Klanica, DrSc publikoval více než 200 studií a článků. Z jeho vydavatelské a publikační činnosti je potřeba zmínit některé tituly, které patří k teoretickým základům učení v oblasti archeologie: „Velkomoravské řemeslo“, „Předvelkomoravské pohřebiště v Dolních Dunajovicích“, „Počátky slovanského osídlení našich zemí“ a další tituly. V roce 1992 byl Zdeněk Klanica zvolen poslancem FS ČSFR a v letech 1996 – 2002 byl Doc.PhDr. Zdeněk Klanica,DrSc. poslancem Parlamentu České republiky zvoleným za KSČM.