Úvahy a polemiky

Leopold Levák: Situace nejen před volbami a jaké je skutečné postavení levice u voličů v ČR?

Nejprve si ujasněme ,že skutečnou levici v ČR představuje z větších pol. stran skutečně jen KSČM. ČSSD se posunula do středu politického spektra, kde víceméně nahradila KDU-ČSL,která se posunula více od středu napravo. /To také bylo jednou z příčin,proč se členská základna KDU-ČSL rozdělila a proč nyní hledá křesťanská část cestu zpět k hodnotám u lidové strany v Evropě obvyklým./

Dlouhodobý zřetelný posun   ČSSD  v ČR z levicové pozice do středu politického spektra a koketování s pravicí / viz velká koalice / a mezinárodním kapitálem , se negativně projevil  na síle levice.Tento jev je typický pro vývoj nejen u nás,ale v celé Evropě. Sociálně demokratické strany jsou více než ochotné v nynější době krize k ústupkům globalizovanému kapitálu, nehájí nekompromisně zájmy a potřeby lidí práce a proto ztrácí voliče. Skutečnost, že ČSSD odmítá  spolupráci  s KSČM /viz bohumínské usnesení/ se negativně  projevilo ve výsledku letošních parlamentních voleb  /V ČR i na Slovensku/,kdy přesto ,že  sociální demokraté vyhráli volby  , nebyli schopni sestavit vládu a končí v opozici !! Odmítání spolupráce  ČSSD a KSČM je hloupé a současná situace nutně vyžaduje změnu.  I při rozdílných pohledech na některé věci u KSČM a ČSSD, je nutno stále hledat to co nás spojuje a ne to co nás rozděluje. Čekání na to, že některá z levicových stran sama získá více jak 50% ve volbách je nesmysl a takové chování nahrává pravici,která se proti nám /levici/, vždy domluví.

KSČM  „ ustála“  polistopadový vývoj v ČR i trvalý atak pravice a zdá  se být  stabilizovaná a dostatečně levicová a i její volební výsledky  jsou  na první pohled,slušné. Ani zde však není situace jednoduchá a v dalším období nás  čeká nelehká situace, kterou jako jediná pravověrná levice  samotni těžko zvládneme.V prostředí krize a očekávaných sociálních dopadů totiž obyčejný volič hledá a podporuje spíše jednoduchá, okamžitá ,populistická řešení a v tomto prostředí se nejvíce daří  fašizujícím stranám a to je nebezpečné všem demokratickým stranám.

A proto nevyčerpávejme se vypracováváním obsažných programů KSČM  pro všechny oblasti společenského a pol. života ,jejichž  realizace je bez sjednocené levice stejně utopií, ale je nutno pracovat na obdobě „ Národní Fronty „,tj. na sjednocení všech levicových politických subjektů v ČR,které jediné mohou klást účinný odpor pravicové politice. Nedemokratický vývoj a podmínky v naší zemi nás předurčili být nositelem  tohoto úkolu  a je nutno zapomenout na malicherné a snad i osobní rozepře a v duch u Leninova  „ v zájmu věci je nutno se spojit  i s čertem“, či Teng-Siao Pingova „Je jedno zda je kočka černá či bílá hlavně,že chytá myši……,učinit kroky vedoucí k efektivní spolupráci  všech levicově orientovaných organizací,spolků a stran v ČR . Tím nechci snižovat důležitost  ostatní práce,ale je nutno reagovat na skutečnost,že „akademické úvahy“ ač jsou důležité, zajímají v dnešní době jen  úzký okruh aktivních funkcionářů a potencionální voliče dostatečně neoslovují a mladé lidi do 40 let neoslovují vůbec. Trvale od roku 89, nejednotná „levice“ nenašla odvahu  realizovat společný program,přesto,že mezi záměry  např.KSČM a ČSSD existuje stále ještě značná shoda a nesoulad je převážně v cílech  zahraniční politiky .Řešení domácích problémů ,které by měli být prioritou obou stran  a jsou víceméně stejné se liší „jen“v míře revolučnosti přístupu. Navíc je více jak zřejmé,že současná, očekáváná  politická a ekonomická situace   u nás i v Evropě bude   záměry  KSČM i ČSSD dále ovlivňovat a přiznejme si, že spíše redukovat.

Pravidelně se zúčastňuji tzv. Vratimovského semináře a se zájmem jsem vždy sledoval vystoupení všech přednášejících, vystoupení sociologa Jana Kellera zvláště.Ten má k dnešnímu dění vždy co říci. Například v  denníku Právo 18.6.2010 v článku „Lidé si koupili pravici“,  mimo jiné  píše, cituji: „Co proti programu utěšené rodinky/ODS,TOP 09 a VV/ nabídla levice? Nic moc. Její voliči měli na vybranou mezi dvěma stranami o nichž dopředu věděli, že v případě vítězství se rozkmotří,rozhádají o to ,která z nich je zločinná a která jenom zkorumpovaná. Zatímco pravice se naučila manipulovat globálně, levice stále vede své místní spory. Pravice z toho má velkou radost a stačí jí mírně popichovat.Pokud na  místě  Paroubka stane ať už Sobotka,  anebo Hašek, tisíce mladých lidí na faceboku  prostě uvěří tomu, že prostě nemohou volit někoho kdo nemá bradavici. V této situaci nepomůže obroda jedné strany. Je třeba  přijít na to jak obrodit levici jako celek ! Jak dát lidem možnost, aby si  vybrali nalevo ze skutečně větší pestrosti, než jakou předstírají marketingoví mágové zprava. Pokud se chtějí sociální demokraté po vzoru /brněnského/ primátora  Onderky distancovat na všech úrovních od komunistů,museli by napřed dokázat,že oni sami jsou pro lidi dostatečně přitažliví. Zatím to nedokázali! Pokud chtějí komunisté kritizovat lavírování ČSSD, měli by vysvětlit proč se jim v době krize nepodařilo získat znechucené voliče na svou stranu? Jestliže si tyto otázky nepoloží celá levice,budou žalostně prázdné pravicové obaly,slavit triumf i nadále. /konec citátu./

A tak si tu otázku položme a hledejme odpověď. Sem napřeme úsilí svých intelektuálních kapacit a bez  ideové nesnášenlivosti  pracujme ku společnému prospěchu a hlavně ve prospěch občanů-voličů!! Zde musí být vidět efektivní práce našich funkcionářských špiček,protože na nižší-místní úrovni se spolupráce  zlepší když „nahoře“ bude shoda!

Impulsem  a zároveň varováním nám musí být i konstatování Ondřeje Mrázka v Literárních novinách č.24 ze den 14.6.2010, který napsal, cituji: „Co nejvíce bije do očí a hrůzou čepýří vlasy na hlavě, je zaslepenost a tupá arogance příznačně všudypřítomná ve společenské atmosféře, proti níž argumenty nezmohou ničeho.Jde podle všeho o mozkové masáže uměle pěstované medii a agenturami  proto, aby vhodnými návnadami odváděly pozornost od skutečných problémů a udržovaly poddaný lid v kýžené rozhádanosti. Jádrem pudla je vytvoření podmínek pro beztrestné oškubání práv i peněz obecného lidu a následné vytvoření viníků vzniklé bídy duchovní a materiální!“/konec citátu/.

Já bych k tomu ještě přidal,že  lidé-voliči  v současné společnosti  spíše hledají  způsob okamžitého ,sobeckého zlepšení své vlastní situace. Solidarita je dnes již v rozporu se způsobem života většiny obyvatel ČR,  a i z tohoto poznání je nutno vycházet při hledání způsobu jak získat hlasy ve volbách a jak pak tento výsledek neznehodnotit   vzájemnou nespoluprací  levice.
I proto je nutno co nejdříve odhlédnout   od  „žabomyších problémů ,nepotřebných úvah a nereálných cílů“. Je nutno vycházet  z poznané skutečnosti, použít vlastní rozum oproštěný od politických klišé a hledat  vše co levici spojuje,ne rozděluje!, vše co  levici přiblíží voličům. Nespoléhejme na to,že opatření a dopady z realizace programové shody  ODS,TOP 09 a VV,nám tj. levici „naženou „ voliče.

Je mnoho věcí  k řešení, které se zdají být důležité, ale určitě nejdůležitější je vznik jednotné levice a tam by měla směřovat  veškerá naše práce a úsilí. Vždyť jen úspěch ve volbách nám  následně zajistí  rozvoj, stabilitu a aktivitu členské základny, což se zpětně projeví  také v ekonomice strany. Je přece jasné,že jen aktivní spolupráce levice a KSČM s ČSSD  zvláště nám   umožní  podílet se na řízení státu  a tím i celkovém positivním vývoji celé společnosti. Nerezignujme proto na spolupráci.  Spolupráce na bázi jednotného např. „oprášeného“ Levého Bloku „ je to co potřebujeme !

Důležité a to co nesmíme opomíjet je  také   osobní příklad funkcionářů-představitelů strany a jejich autorita  založenou zejména  na skromnosti,poctivosti a pracovitosti. Najděme sílu rozejít se s těmi, kteří tuto normu porušují, porušili či nenaplňují. Nejsme přece „jako oni“. Přestaňme  už konečně jen hovořit o mladých perspektivních funkcionářích   a vytvořme maximální konkrétní  podmínky pro jejich  oslovení,získání a výchovu.Mladý asistent poslance KSČM se již dávno měl stát podmínkou pro všechny, kteří byli do těchto funkcí za KSČM zvoleni, stejně jako  vyšší finanční příspěvek poslanců na všech úrovních  do stranické pokladny. Kdo s tím nesouhlasí,nemůže být kandidátem za KSČM, to že v současné době by někdo své závazky neplnil,si nedovedu ani představit. Takovými věcmi je nutno se   zabývat , to není ztrátou času.  Ve straně musí být pořádek a disciplína! Kádrová práce je velmi důležitá a dopady z chování některých našich např. poslanců Dolejše,Bayerové či senátora Balína na členskou základnu jsou devastující a znehodnocují práci ostatních a odrazují od práce mnoho poctivých členů KSČM.

Je  žádoucí  znovu otevřít otázku placení členských příspěvků a jeho nutné zvýšení  v současné době ekonomické krize nejen ve společnosti. Je však nutné tyto věci umět vysvětlit a učinit přijatelnými, to se týká též nového  způsobu řízení strany na krajské úrovni a nutných organizačních změn.Stranu nelze řídit shora a byrokraticky.To si členové,kteří stranu zachránili v nejhorších dobách určitě nezaslouží.  I   zvýšení úlohy krajských článků je proto nutno všem přiblížit a ne je silou prosadit. Takový styl práce členy znechucuje.

Veškerá vystoupení představitelů strany musí umět oslovit občany-voliče, musí předložit naše řešení situace a přínos těchto výstupů pro lidi. Nesmí při tom chybět slušnost, ale i odvaha a bojovnost. Zatím jsme  až na výjimky spíše „nemastní-neslaní“, pro  středového ,důležitého voliče   málo čitelní. To není volání po radikalizaci. Ostrá levicová rétorika by mohla stranu dostat ještě do větší izolace. Strana a hlavně naši představitelé však musí umět využít našich silných témat, což je například naše sociální vnímavost.

Vzpomínám si, že rodiče často když uklidňovali naše sourozenecké rozepře,používali k přesvědčení jednoho z nás větu: „Chytřejší ustoupí“. Snaha dokázat ,že já jsem ten chytrý pak vedla k příjmání řešení  ,která se původně  zdála nemožná. Vzpomínám na toto rčení   nyní ,v době kdy levice musí začít komunikovat a hledat pro prosazení svých cílů levicově orientované partnery, proto znovu říkám“ zapomeňme  pro tuto chvíli ,na to co nás rozděluje, hledejme to, co nás spojuje !Buďme chytřejší!!

V příloze HaNo „naše Pravda“  číslo 30 ze dne 16.8.2010, píše Aleš Merta v článku pod názvem „Poučí se komunisté z minulých voleb?“ o postavení KSČM po květnových  volbách . Že si nestojíme dobře vyplývá  nejen ze skutečného úbytku členů od roku 2006 ale hlavně z toho,že nám za stejné období ubylo celkem 100.000 voličů !! Záchranu vidí v získávání mladých pro naši politiku, což jak sám konstatuje je při současné atmosféře ve společnosti a nepřízni médií ,úkol velmi obtížný. Jeden z důvodů  naší izolace  vidí v neuskutečněné modernizaci strany , v konzervaci pozic a urputnému bránění se změně názvu strany. /  poznámka:Sám nejsem zastáncem změny názvu, ale i   o tomto   je možné znovu otevřít diskuzi, pokud by to stranu učinilo pro mladé lidi přijatelnější. / Přes omezené možnosti, které máme, dle jeho tvrzení  „čas hraje pro nás“. Pravicová politika současné vládnoucí koalice ODS,TOP 09 a VV a její dopady brzy obrátí zrak voličů k levici. Do té doby je nutné změnit strategii ,  prostředky  a formu jakou jsme vedli poslední kampaň. Je nutno se poučit z chyb a hledat nové cesty, přiblížit stranu hlavně mladým lidem! /Musíme být připraveni!/

Ano se vším zde /v jeho článku/ uvedeným lze souhlasit a určitě není náhodou,že se podobných článků o nutnosti sjednocení levice a nutných změnách,  objevuje v poslední době stále více. Jen krátce např. článek Antonína Raška „Jak může ČSSD získat sociální liberály?“,nebo článek Vladimíra Špidly „ČSSD začíná hledat jak dál?“ v Literárních novinách  číslo 28 dne 12.7, ale i článek Davida Ratha v Právu dne 3.8.2010 „Souboj o stát a sociální demokracii“, zde všude je možno hledat zdroje a inspiraci k dalším krokům zvýšení přitažlivosti a síly  spojené levice. A co podobná diskuze v KSČM?

Z výsledku českých voleb jednoznačně vyplývá nutnost sjednocení levice,neboť vítězství ve volbách ještě neznamená možnost vládnout,což  potvrdil i vývoj po volbách .Vláda sjednocené levice a poražení pravice a  tím zájmů globálního kapitálu je jedinou zárukou toho, že nedojde k dalšímu nežádoucímu růstu napětí ve společnosti a zvratům k horšímu stavu než je nyní. Současná vláda  totiž  posouvá zemi  kamsi až k autoritativním režimům  privilegovaných a svými opatřeními evidentně oslabuje sociální předpoklady demokracie a nekompromisně směřuje k likvidaci sociálního státu.

Přiznejme si, že zatím  stále jen ztrácíme. Nesmíme se   spokojit s tím, že máme program, který nám získá voliče. Dnes oslovují voliče především osobnosti , které je nutno aktivně vyhledávat, stejně jako nové tváře za již „okoukané“ politiky.Toto je úkol pro  nás pro všechny , od nejvyššího vedení  až po posledního člena KSČM. Nejen neúprosnou konstruktivní kritikou současné vlády však získáme voliče a sympatizanty.  Je   sice nutno neustále poukazovat na výsledek hospodaření  pravice za uplynulé období  ale hlavně také na  její současnou snahu  uhradit „bankrot“ z kapes daňových poplatníků viz zvýšení  nepřímých daní,zavedení  školného,snížení  a zrušením státních podpor,zmrazení platů,omezení  a snížení podpor a sociálních dávek,zvýšení DPH, zvýšení poplatků a cen léků ve zdravotnictví,nebo připravovaná důchodová reforma….atd. To jsou naše argumenty. Cíl současné vlády tj. likvidace sociálního státu se musí stát předmětem  nejen kritiky, ale i účinného odporu všude, kde je to možné a při tom je nutno spolupracovat s každým ,který to myslí upřímně. Hlavně odbory se musí stát naším partnerem. Není přece normální, že v době kdy více jak 60% pracujících nemá ani průměrnou mzdu, kdy skoro 2 miliony důchodců žije „od důchodu k důchodu“ a nejvíce jich pobírá důchod  kolem 9.000.- kč měsíčně si  skoro 200 občanů  v době krize ,kdy se máme všichni uskromnit ,pořídilo sportovní vozy  Porsche, 40 zbohatlíků pak  konkurenční Ferrari, ale také  10 Lombarghini a 15 Aston- Martin. Ne to není závist úspěšným, to jen svědčí o tom koho krize postihuje a kdo ji zaplatí.  Podnikatelé a nezodpovědní finančníci určitě ne, ti krizi nepocítí.  

Letošní volby byly nesporným úspěchem  top09 a VV. Volebním trhákem se stal boj proti zadlužování.Zneužití současné situace nejen v Řecku a lživé tvrzení, že levice zadlužila společnost, se stalo příčinou vítězství pravice a to nejen díky neobjektivním informacem v médiích. Nevyužili jsme dostatečně situace a málo jsme občany informovali o tom ,že to co se nyní děje je skutečná krize kapitalismu, že je to výsledek krize společenského řádu, který je překonán a tomuto světu již jen škodí ! I proto je škoda, že článek Miroslava Opálky „Kam se vypařily peníze z privatizací“ v HaNo dne 21.8.2010, vychází až nyní.Jeho závěr  potvrzující vznik krize v USA a poukazující na nemravnost kapitalismu doporučuji k přečtení všem. A když jsme u toho, nezapomeňme na skutečně minimální odběr HaNo  členy KSČM. Já vím, je to „obehraná písnička“, ale i za tento stav je někdo zodpovědný a měl by se  změnit.  

Já osobně již několik let, na všech úrovních požaduji, aby HaNo ve všech městech kde jsou  např. VŠ, nabízeli bezplatně naši členové  před školou ,všem procházejícím studentům. Stejně jako to činí  se svou tiskovinou nejmenovaní členové náboženské sekty na jiných místech , slušně,zdarma a beze slov. Proč to nejde a jak tedy chceme mladé oslovit a pro naši politiku získat?  Ano jsou i jiné možnosti,tak je použijme ale nebojme se  také poučit u jiných. Členů strany,kteří  by mohli takto naši tiskovinu nabízet máme snad ještě dodstatek a neprodaných HaNo nadbytek.

Málo jsme také využili skutečnosti, že zadluženost ČR je 30% HDP a že např. zadluženost  vyšší jak 50% má v současné době  45 států světa /Belgie, Francie, Německo,USA,V.Britanie,Rakousko…/ a také   to,že nejvíce naši zemi zadlužil právě nynější „zachránce“ Kalousek,jehož osobní podíl na tomto dluhu je přes 20%!!! Co víc, jaké argumenty ještě potřebujeme,abychom získali voliče? Není to v tom, že nám chybí argumenty, je to v tom,že  aktivně nehledáme cestu k voličům,že je osobně ,všude a denně neoslovujeme,že nevyhledáváme diskuzi,že se diskuzi  vyhýbáme.Naše volební akce,kterých se převážně zúčastňují jen naši členové nám nové voliče nezískají.

Co tedy na závěr ?Současná vláda krizi nevyřeší, ba právě naopak krizi ještě prohloubí.Existence neodborníků a nekompetentních lidí ve vládě to jen potvrzuje.Dopady na široké vrstvy obyvatel a nespokojenost zaměstnanců a jejich radikalizace  může, ale nemusí nahrát levici. Pokud se tak stane a nejednotná levice nezíská vládu, bude to nadlouho nejen konec  možné  její vlády  , ale i konec sociálního státu. Další pravicová vláda svými činy  zbaví vládu zdrojů pro financování sociální sítě, která posiluje levici v jejím boji s kapitálem.Tím by pak pravičáci dosáhli svého skutečného a jediného cíle. 

Toto zjištění skutečných cílů pravice  je výsledkem práce  amerických analytiků ,kteří již před 30-ti provedli  rozbor prvních dvou let Reaganovi vlády. Pokud to pro nás není varující a dostatečně  inspirující pak Jak říkají  ateisté „potom nám pomáhej….“

Leopold Levák člen OV KSČM Břeclav
a člen Zastupitelstva Jihomoravského  kraje.


| Autor: Klub KSČM - správce | Vydáno dne 11. 10. 2010 | 1906 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) KLUB ZASTUPITELŮ KSČM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2009. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením KSČM BRNO. [ ADMINISTRACE ]