Kde pracují zvolení zástupci Klubu KSČM v Parlamentu ČR ?

Autor: Klub KSČM - správce <>, Téma: Jihomoravský kraj, Vydáno dne: 07. 02. 2014

Za Jihomoravský kraj, byli z řad zastupitelů, zvoleni do Parlamentu ČR dva naši zástupci: MUDr. Vojtěch Adam a Mgr. Ivo Pojezný. V Parlamentu ČR pracují v těchto výborech, podvýborech a komisích:

MUDr. Vojtěch Adam – výbor pro zdravotnictví, výbor pro státní správu a regionální rozvoj

Mgr. Ivo Pojezný – výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýbor pro mládež a sport.

Pokud se volí tajnou volbou, je I.Pojezný také členem volební komise za Klub KSČM v Parlamentu.

Zpracovala:
J.Baštařová, tajemnice Klubu KSČM v ZJMK