Společné jednání…

Autor: Klub KSČM - správce <>, Téma: Informace a aktuality, Vydáno dne: 19. 03. 2015

členů klubu KSČM v Zastupitelstvu JMK se členy komisí Rady JMK a se zástupci okresních rad zastupitelů se konalo dne 17. března 2015.Toto jednání bylo doplněno prezentací „Nového plánovacího období“ pro čerpání  z fondů Evropské unie. Velice podrobně zhodnotil dosavadní čerpání financí z pohledu Jihomoravského kraje ing.Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu. Ten také upozornil na prioritní osy, které budou v rámci kraje v nastávajícím období preferovány, jaké šance budou mít obce a města, místní akční skupiny a další subjekty pro čerpání z uvedených fondů. Mimo jiné upozornil také na stránky: „Brněnská metropolitní oblast“, kde si může každý občan kraje zjistit co nejvíce o místě kde žije, jaké jsou a budou vyhlašovány cíle a možnosti podávání projektů v prioritních osách pro náš kraj.
Vystoupení ing.Minaříka, doplnil předseda klubu S.Navrkal ze svých zkušeností, které získal jako člen regionálního výboru Rady NUTS II – kde  společně Jihomoravský kraj a kraj Vysočina  předkládali a získávali finance pro jednotlivé projekty. Právě toto uskupení bylo hodnoceno jako jedno z nejlepších v ČR během končícího projektového období v čerpání  z fondů EU.

Z oblasti stranické práce – byli pověřeni členové Klubu KSČM zpracováním hodnocení plnění stávajícího volebního programu strany pro JMK.  Blíží se krajské volby v r. 2016 a na základě vyhodnocení se bude připravovat nový volební program.

Další společné setkání je plánováno na II.pol. roku 2015.

Zapsala: J.Baštařová
tajemnice Klubu KSČM