Mimořádné zasedání Zastupitelstva kraje

Autor: Klub KSČM - správce <>, Téma: Tiskové zprávy, Vydáno dne: 18. 08. 2015

mělo na svém zasedání, které se konalo 13. srpna 2015, vedle technických bodů, které jsou třeba schválit, aby jednání bylo v souladu se zákonem pouze jeden hlavní bod: „Založení spolku s názvem Spolek pro GP ČR Brno“. Materiál ve sdělovacích prostředcích přetřásaný už delší dobu. Stále se objevovaly nové, zaručeně ověřené informace a příznivec tohoto sportu z toho byl rozčarovaný. Ne každý má možnost se seznámit s realitou jaká opravdu byla, je a ještě bude.I v našem klubu zastupitelů se tento problém diskutoval. Proto jsme uvítali vstřícnost hejtmana kraje JUDr.M. Haška, který se ráno, před mimořádným zasedáním, zúčastnil jednání našeho klubu.  Měli jsme tak možnost dostat nejnovější informace k celé dané problematice.  Nebyl tedy pro nás problém, zvednout ruku při hlasování k tomuto bodu.  Vizitkou práce členů klubu KSČM v ZJMK je také jmenování a schválení předsedy našeho klubu s. St. Navrkala jako prvního člena  za JMK do kontrolní komise nového vznikajícího spolku.

tajemnice klubu:
Jaroslava Baštařová

Foto: JUDr. M.Hašek na jednání Klubu KSČM