Informace a aktuality

Blíží se konec roku 2015 ...

a s ním také hodnocení celoroční práce našich zástupců v komisích Rady Jihomoravského kraje. 1. prosince se sešli s vedením klubu na pravidelném setkání. Přítomné přivítal předseda klubu s. Stanislav Navrkal. Ve svém vystoupení především poděkoval za celoroční práci v komisích všem, kteří se pravidelně jednáních zúčastňují. Během roku jsme museli udělat změny v personálních otázkách, protože ne všichni měli vstřícného zaměstnavatele, který je na jednání uvolňoval, někdo měl náročné povolání nebo zdravotní problémy. Stalo se tak ve čtyřech případech a vždy jsme našli nové zástupce. S.Navrkal hovořil i o připravovaných personálních návrzích pro volby do zastupitelstva kraje v r. 2016 v jednotlivých okresech jak se připravují a jsou schvalovány na probíhajících okresních konferencích. I Ti, kteří budou na vyšších pořadových místech budoucí kandidátky by měli počítat s tím, že se s nimi bude opět počítat v této práci! 

Předseda klubu  informoval přítomné o postupu přípravy rozpočtu kraje na rok 2016. Podal zprávu zejména o přípravách na vstup investora z Číny do společnosti Thermal Pasohlávky, o připravovaných  memorandech o spolupráci se třemi čínskými  provinciemi.

Vzhledem k dobrému hospodaření kraje bude možné zvýšit finanční prostředky v kapitole zdravotnictví, rozvoj kraje, posílení financí pro hasiče, záchranný sbor a také třeba kulturu.

V diskusi, která následovala, vystoupili zástupci z jednotlivých komisí Rady Jihomoravského kraje se svými poznatky, připomínkami a náměty pro další práci.
A.Forman ing. – komise finanční a majetková; T.Skřička MUDr. – komise zdravotní; E.Pernica Dis. – komise dopravy a územního rozvoje; M.Hudcová RNDr. – komise pro výchovu a vzdělávání; A.Zralý RSDr. – komise pro sociální věci a rodinu; J.Stávek – komise pro sport a mládež; R.Boháček ing a J.Hráček – komise životního prostředí; Z.Tesařík – komise pro rozvoj venkova; B.Smutný ing. a D.Švendová BA.LL.M. – komise pro meziregionální vztahy; J.Bouda – komise kultury a památkové péče.

V závěru společného setkání místopředseda Klubu KSČM s. P.Březa, pozval přítomné na jednání, které proběhne 7. prosince od 14.00 hod. v zasedací síni ZJMK a bude zaměřeno na projednávání“ Zásad územního rozvoje „kraje.
Poděkování za práci s přáním zdraví a úspěchů  ve volebním roce 2016, tím ukončil setkání se zástupci v komisích Rady Jihomoravského kraje za KSČM předseda klubu s.Stanislav Navrkal.

Jaroslava Baštařová, Mgr.
tajemnice Klubu KSČM


| Autor: Klub KSČM - správce | Vydáno dne 03. 12. 2015 | 679 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) KLUB ZASTUPITELŮ KSČM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2009. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením KSČM BRNO. [ ADMINISTRACE ]