Informace a aktuality

Budoucnost motocyklového mistrovství světa v naší republice v ohrožení

Byl jsem vyzván, abych napsal pár řádek na libovolné téma. Když jsem přemýšlel o tom, jaké téma by to mělo být, dospěl jsem k otázce, zda si Česká republika váží toho, že jsou na jejím území pořádány každoročně mimořádně úspěšné akce, které, vzhledem ke své sledovanosti, jí dělají propagaci nejen v evropském, ale i celosvětovém měřítku. Že nevíte, co mám na mysli? Ano, jedná se o budoucnost tak veliké sportovní a společenské akce, jako je motocyklová Velká cena České republiky, která je součásti mistrovství světa MOTO GP.

Není totiž vůbec jisté, zda letošní rok nebude posledním, kdy se pojede. Jde samozřejmě jako vždy o peníze. V tomto případě o tzv. zalistovací poplatek promotérské společnosti Dorna Sports, aby se mistrovství světa na našem území vůbec konalo. V situaci, kdy poptávka jednoznačně převažuje nad nabídkou pořadatelských míst včetně jejich finančního zajištění, je smrtelně nebezpečné se pořadatelství vzdát, protože zpět by se už nikdy nevrátilo.

Jedná se o problém, který se vleče už několik let, ale v současných dnech se situace dostala do pozice, kdy se musí s definitivní platností rozhodnout, zda tento vrcholný sportovní podnik zůstane dále v ČR.

Byla předložena celá řada argumentů pro podporu a zachování jednoho z nejvýznamnějších sportovních podniků, které se konají na území české republiky, a to včetně ekonomických.

Automotodrom Brno oznámil začátkem května promotérovi šampionátu, že nemá zajištěno financování závodu Grand Prix ČR v roce 2014 ani v letech následujících a pokud nedojde ke změně, bude nucen požádat promotéra aby v roce 2015 vyjmul závod v naší republice z kalendáře šampionátu.
Došlo k tomu proto, že nově ustavená Národní rada pro sport odmítla zařadit závod mistrovství světa MOTO GP mezi významné sportovní akce a tím ze státem garantovaného dotačního programu. Tímto rozhodnutím byl zcela popřen systém financování významných sportovních akcí.

Na místě je otázka, kdo jsou členové Národní rady pro sport a čí zájmy vlastně hájí? Nejde jen o další velký tunel na státní peníze pro pečlivě vybrané kamarádíčky? Ještě pozoruhodnější je, že jedním z materiálů, na základě kterého tak bylo rozhodnuto, je dokument, který nese impozantní název „Autotomotodrom Brno a.s. – fakta, vypracovaný MŠMT. Písemnost postrádá jakoukoli signaturu či jiný způsob autorizace, což jeho autorovi poskytlo široký prostor k řadě tvrzení, která se nezakládají na pravdě. V případě vyřazení Mistrovství světa MOTO GP v Brně z významných sportovních akcí jde jistě o podstatně více, než jen prostou deklaraci několika „ osvícených“ členů rady. Jde především rozdělení státních peněz. Jména jsou pochopitelně známa a každý, kdo se jen trochu zajímá o sport, včetně toho olympijského, si je dovede dosadit.

V současné době nezbývá vedení Automotodromu nic jiného, než jednat přímo s premiérem a ministrem financí o poskytnutí státní garance a zvrátit tak zcela nesmyslné a jakýkoli náznak logiky postrádající rozhodnutí Národní rady pro sport. Jak to tak vypadá, sport je jen vedlejším produktem jejich skutečných zájmů.

Závěrem bych chtěl říci toto: spojme svoje síly a nedopusťme zánik tak významného tradičního prospěšného podniku, jako je mistrovství světa silničních motocyklů v Brně. Prospěšného nejen pro region, ale především pro Českou republiku. Málokterá akce jí totiž zajišťuje celosvětovou propagaci. A nejde jen o to. Podpora státu takovému podniku, mimochodem naprosto samozřejmá v ostatních zemích, se mu například jen na DPH mnohonásobně vrátí.

Vojtěch Adam


| Autor: Klub KSČM - správce | Vydáno dne 11. 06. 2014 | 951 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) KLUB ZASTUPITELŮ KSČM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2009. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením KSČM BRNO. [ ADMINISTRACE ]