Informace a aktuality

Hodnocení práce zastupitelů zvolených za KSČM v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje

Klub zastupitelů Jihomoravského kraje za KSČM se tentokrát sešel, aby poskytnul prostor a seznámil se s tím, jak je jejich veřejná práce vnímána a přijímána Jihomoravským krajským výborem KSČM, který hodnocení schvaloval. Setkání proběhlo 12. ledna 2015 na Krajském úřadě v mimořádné atmosféře, protože se jednání zúčastnil předseda strany s. Vojtěch Filip.V polovině volebního období 2012 – 2016 hodnotí Klub zastupitelů, Okresní výbory, Krajský výbor a rovněž každý zastupitel plnění volebního programu a vlastní podíl na něm. Hodnocení konstatuje úspěšný volební výsledek a jeho uplatnění v samosprávné struktuře.  Klub pracuje jako sehraný kolektiv, jehož účinnost zvyšuje i zapojení třicítky dalších v komisích Rady JMK. Kolektiv nechává vyniknout i svým členům, z nichž dva jsou poslanci PS PČR a další uspěli v loňských komunálních volbách a zastávají pozice zastupitelů, starostů nebo místostarostů.

Postupně se prohloubila komunikace mezi Klubem a Jihomoravským krajským výborem strany, udržujeme politickou jednotu a prohlubujeme odbornou spolupráci. Kvalitu práce zastupitelů a vliv strany na krajském stupni veřejné práce příznivě hodnotil i předseda strany. Krajský výbor si rovněž vytyčil úkoly směřující již ke krajským volbám v roce 2016, pokud se týká přípravy volebního programu a kandidátní listiny. Z hodnocení citujeme:

„Stávající postavení Klubu a jeho představitelů se jeví důstojné, poskytuje prostor pro uplatňování volebního programu KSČM pro toto volební období. Jihomoravský krajský výbor si váží dosavadní odvedené práce jednotlivců a Klubu jako celku a podporuje udržení nastoupeného trendu.
Krajský výbor si je vědom toho, že rok 2015 bude významný z hlediska programové i kádrové přípravy krajských voleb. Budeme společně s okresními výbory pracovat na tom, abychom voličům nabídli správnou kombinaci stávajících zkušených krajských zastupitelů a nový mladých tváří.“

vedení klubu KSČM


| Autor: Klub KSČM - správce | Vydáno dne 19. 01. 2015 | 1278 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) KLUB ZASTUPITELŮ KSČM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2009. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením KSČM BRNO. [ ADMINISTRACE ]