Tiskové zprávy

Krajská konference udělala první krok…

po kterém budou následovat v nejbližších měsících další. Na jejich konci bude potom den voleb do krajských zastupitelstev a senátní volby ve čtyřech obvodech  našeho kraje.
Zvolení delegáti konference jednali 6. února 2016, podle připraveného časového plánu, který se trochu prodloužil, vzhledem k většímu počtu diskusních příspěvku a možnosti, která byla pro kandidáty do voleb – představit se krátce přítomným delegátům.

Podané zprávy o činnosti  krajské organizace, revizní komise nebo rozhodčí komise – to je klasické pro všechna podobná jednání. Každý skládá účty ze své práce za uplynulé období.

Delegáti měli možnost seznámit se  s Návrhem volebního programu KSČM do Zastupitelstva kraje.  Bude to v konečné podobě dosti rozsáhlý materiál, pokud má obsáhnout  všechny oblasti života v kraji. Podané připomínky k němu v rámci diskuse, budou předány zpracovatelům pro doplnění. Největším oříškem pro všechny bude přímá volební kampaň, protože  volební účast v krajských volbách v roce 2012 byla jen 37,8%.

V rámci diskuse na konferenci vystoupili se svými náměty a připomínkami také  hosté:  předseda ÚV KSČM s. V.Filipa, poslanci PČR s.M.Grebeníček a  I.Pojezný.

Senátní volby budou v obvodech č. 49 – Blansko, č. 55 – Brno-město, do kterého patří část m.Brna a západní část okresu Brno-venkov od Tišnovska, přes Rosicko až k Dolním Kounicím,  č. 58 – Brno-město a č. 79 – kam patří Hodonínsko.

V rámci voleb na krajské konferenci  byli zvoleni členové JmKrajského výboru KSČM, všech komisí, zástupci  a hlavně kandidáti do krajského zastupitelstva.  Lídrem naší kandidátky je Mgr.Ivo Pojezný, poslanec PČR.  Na dalších místech od druhého až do dvacátého místa je na naší kandidátce podle návrhů, které vzešly z okresních konferencí celkem 12 nových jmen. 

V současném Zastupitelstvu kraje má náš klub 16  zvolených zastupitelů. Bude záležet jen na nás všech, jak dokážeme zvládnout volební kampaň, abychom toto číslo nejen obhájili, ale případně i navýšili.  Nově zvolený předseda klubu našich zastupitelů bude mít hodně práce – stmelit nový kolektiv, protože mnozí „ostřílení matadoři“ končí,  tak  se mohou ukázat a zapojit se do započaté  práce noví, mladší….

Věřím tomu, že budeme pokračovat v zahájené a osvědčené praxi – zapojení  kandidátů  z dalších míst kandidátní listiny do práce v komisích Rady kraje. Každý má zkušenosti buď z profesního zaměření, obecní zastupitelské politiky a tyto klady  je potřeba využívat  jak  jsme to dělali doposud. 

Na závěr jednání bylo delegáty schváleno „ Usnesení z krajské konference“ které zavazuje nejenom konkrétní osoby, ale i stranické orgány k plnění úkolů  pro nejbližší období.

O dalším směřování KSČM, zkvalitnění řízení a o zásadních dokumentech budou na květnovém sjezdu KSČM ve dnech 14. – 15. května v Praze jednat a rozhodovat  i námi zvolení delegáti za Jihomoravský kraj.

Jaroslava Baštařová
členka Klubu KSČM v ZJMK


| Autor: Klub KSČM - správce | Vydáno dne 12. 02. 2016 | 1767 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) KLUB ZASTUPITELŮ KSČM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2009. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením KSČM BRNO. [ ADMINISTRACE ]