Jihomoravský kraj

Krajští zastupitelé na oslavách 1. máje v Brně

Moravské náměstí v Brně, 1. května 2016. Proslov Ing. Pavla Březy:

Vážení spoluobčané, předstupuji před Vás, abychom společně oslavili Svátek práce, připomenuli si jeho význam a tradici. A také abych se se vší pokorou i hrdostí přihlásil k pracujícím.

K Vám, kteří tu stojíte, ať jste v tzv. produktivním věku, nebo jste v důchodu a denně obracíte ty korunky, které se uvolil náš stát Vám vyplatit z toho, co jste si za svůj život nastřádali. Stojím tu před Vámi jako politik, který léta pracuje pro společnost Vaším jménem, jménem pracujících, jménem komunistické strany. V současné době jako člen komisí na Městské části Brno-Bystrc a ve statuárním městě Brně, ale také jako člen zastupitelstva Jihomoravského kraje a předseda Jihomoravského krajského výboru KSČM.

V komunální politice se zaměřuji především na problematiku bydlení, kde se brněnská politika neposouvá žádoucím směrem, protože s důrazem na chování „dobrého hospodáře“ zatěžuje svými problémy řadového a především řádného občana. Na něho chce přenést své dluhy v péči o obecní byty, na jeho úkor se chystá pomáhat lidem, kteří se dostali na okraj společnosti nebo které chce nalákat do Brna. Prosazují se nedomyšlené koncepty, neuvažuje se o jejich udržitelnosti a na okraji zůstává prevence negativních jevů. O způsobu projednávání a součinnosti s opozicí nechť vyprávějí mí brněnští kolegové z praxe zastupitelstva a dalších orgánů.
Já jsem dostal slovo proto, abych zmínil klíčovou událost letošního podzimu, a to jsou krajské volby, a naši připravenost na ně. Již loni jsme řádně projednali plnění krajského volebního programu i podíl našich zástupců na něm. Letos v únoru jsme na krajské konferenci strany schválili teze i priority nového volebního programu a využijeme všechny prostředky k tomu, abychom Vám ho představili a abychom ho také obhájili před veřejností.

ŘÍKÁME JASNÉ NE:

 • Nelegální migraci
 • Omezování výdajů na zajištění bezpečnosti kraje
 • Privatizaci krajského zdravotnictví
 • Nekvalitním silnicím a nedostatečné koordinaci jejich oprav
 • Vydávání krajského majetku církvím
 • Korupci, klientelismu a nehospodárnému nakládání s majetkem kraje

PROSAZUJEME:

 • Rovnoměrný rozvoj kraje ve všech oblastech a odvětvích
 • Podporu aktivit vedoucím ke snížení nezaměstnanosti
 • Výstavbu a rozšiřování kapacit domovů pro seniory a hendikepované
 • Zachování rozmanitosti studijních oborů s důrazem na výuku řemesel a technické obory
 • Slevovou kartu pro studenty v oblasti kultury, vzdělávání a muzejnictví v příspěvkových organizacích kraje
 • Stavbu obchvatů měst postižených tranzitní dopravou
 • Projekty pomáhající zadržování vody v krajině
 • Přeshraniční spolupráci kraje na bázi společenských, ekonomických a podnikatelských aktivit
 • Kulturu a sport dostupný pro všechny.

Každá z tezí si zaslouží samostatný rozbor. K tomu však dnes prostor nemáme, ale postupně budeme zveřejňovat podrobnosti prostřednictvím předních kandidátů. Na prezentaci našich osobností a našeho programu jsme soustředili dostatek finančních prostředků, abychom oslovili co nejširší okruh voličů. Nebudeme pro tyto účely krátit své běžné provozní prostředky, protože letos disponujeme slušným objemem financí, které nastřádali stávající naši členové zastupitelstva kraje během tohoto volebního období.

Dovolte mi ještě – kolegyně a kolegové z městského zastupitelstva mi prominou -, abych se krátce vyjádřil k situaci na brněnské radnici. Aby si Pražáci nemysleli, tak i v Brně máme „patovou situaci“, kdy „vládne nekoalice“. Nejenomže se toto setrvávající neoficiální uskupení nebaví s opozicí, ale už si nerozumí ani mezi sebou a hledají se krkolomné varianty spojení jedněch vůči druhým. Proč to zmiňuji v souvislosti s krajskými volbami? Abych upozornil, že tyto handrkující se politické subjekty budou usilovat o přízeň občanů i na podzim. V mnoha předchozích krocích prokázali, že jim na spokojenosti občanů nezáleží, a v dnešních dnech ukazují, že jediným jejich zájmem je uchopení moci nebo alespoň participace na ní. Z tohoto úhlu pohledu je zcela paradoxní obhajoba stávající koalice současnými „aktivisty“ v duchu boje proti „návratu starých pořádků“. Přitom si zřejmě neuvědomují, že především obhajují „nové nepořádky“ a aktuální chaos.

Proti tomu vedle věcných programových priorit deklarujeme a také v praxi uplatňujeme náš zájem o starosti našich občanů, seznamujeme se s jejich problémy a potřebami a usilujeme o to, abychom jim vyhověli v zájmu celku. Brněnská organizace strany dostává tentokrát prostor na zdůraznění svých priorit v rámci krajského volebního programu pod heslem Brno – prosperující, bezpečná a přátelská metropole Jižní Moravy. Nezištná spolupráce statutárního města Brna a Jihomoravského kraje by měla být pilířem naší prosperity.

Podporujeme snahu Krajského úřadu o řádné projednání a pořízení krajského územního plánu a vyzýváme občany a zejména představitele měst a obcí, města Brna nevyjímaje, aby neatakovali na podzim přijatý konsensus Zásad územního rozvoje pro své parciální zvýhodnění na úkor všech. Zpochybnění a případné zrušení schválených zásad by prodloužily současná omezení a výrazně poškodily územní rozvoj kraje, který jediný v České republice takto strádá. A není to pouze spojení Brno - Vídeň, které je potřeba urgentně dobudovat.

Vážení spoluobčané,
postavili jsme kandidátní listinu složenou z osobností osvědčených z regionální politiky spolu s nastupujícími – dnes již - osobnostmi ze stranické i komunální práce a věříme, že je podpoříte. S tímto kádrem budeme usilovat nejen o obhájení současných pozic, kterými jsme se na začátku volebního období propracovali ke smluvní spolupráci s koaliční ČSSD při prosazování v podstatě shodných volebních programů. Musím dodat, že druhý koaliční partner KDU-ČSL, přestože i převážná část jeho volebního programu byla shodná s naším, nenašel politickou odvahu spolupráci deklarovat.
Nabízíme Vám program a kandidátku osob schopných přijmout i přímou zodpovědnost za řízení kraje. Věřím, že ji uznáte hodnou podpory.

Čest práci!

Ing. Pavel Březa,
předseda Jihomoravského krajského výboru KSČM


| Autor: Klub KSČM - správce | Vydáno dne 05. 05. 2016 | 642 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) KLUB ZASTUPITELŮ KSČM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2009. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením KSČM BRNO. [ ADMINISTRACE ]