Informace a aktuality

Odborný seminář pro zastupitele, členy výborů pro meziregionální spolupráci, pro cestovní ruch a pro přeshraniční spolupráci

se konal 17. října 2015 v Praze. Garantem a svolavatel byla s. V.Flasarová. Přítomni byli poslanci Parlamentu ČR s. V.Filip, s. H.Aulická-Jírovcová, europoslanec s. M. Ransdorf, dále členové odborného zázemí pro zahraniční politiku KSČM a především zástupci z jednotlivých krajů – zastupitelé, kteří jsou členy výborů nebo komisí s uvedeným zaměřením. Krátce z jednotlivých vystoupení:

s. V.Flasarová – sdělila svoje poznatky z Mezinárodní konference levicově zaměřených stran k současné mezinárodní bezpečnostní situaci ve světě. Jedním ze závěrů a  úkolů pro účastníky tohoto setkání je: co nejrychlejší přenos informací o dění v každé zemi, o problémech a situaci, která tam nastává. 

s. V.Filip – doplnil ve svém vystoupení informace o tom, jak nyní naše republika bude navyšovat  postupně  v rozpočtu kapitolu na armádu, protože podle NATO, má být naše podpora 2% z HDP.  Jedná se o miliardové částky, které půjdou do dalšího zbrojení.  I tohle může být jedno z témat pro výroční čl.schůze, případně okresní a krajské konference, které budou předcházet sjezdu strany – ten by měl proběhnout 14. – 15. května 2016 v Praze. Postupně se do diskuse zapojili nejen zástupci z krajů, ale i další účastníci semináře se svými poznatky k nastolené problematice.

s. M.Ransdorf – problematika migrantů a bezpečnost našich občanů; Je nutné i na výročních schůzích dát našim členům informace o úloze Francie, Španělska, Ruska, USA  k této problematice. Válka neprobíhá teď, ta už začala před více než  čtyřmi roky.  KSČM  svoje stanovisko dává jasně najevo – mírová cesta, jednání,  pomáhat řešit vzniklý problém v dané zemi, kde propukl. Na tom se shodli přítomní. Historii náboženského směru – islámu, práva žen a dětí tohoto směru, tolerantnost k tomuto učení z pohledu naší společnosti, úloha Turecka v daném problému a další zajímavosti, to bylo ve vystoupení s.M.Ransdorfa.

s. M.Krajča – informoval o přípravách  sjezdu KSČM.
V závěru setkání se s.V.Flasarová obrátila na  zastupitele z krajů o podání informací o tom, jaké smlouvy mají jednotlivé kraje  v rámci mezinárodních vztahů uzavřeny nejen s okolními státy, ale i s dalšími zeměmi a požádala o jejich zaslání pro potřeby odborného zázemí při ÚV KSČM. 

Zpracovala:
Jaroslava Baštařová, Mgr.
tajemnice Klubu KSČM 


| Autor: Klub KSČM - správce | Vydáno dne 23. 10. 2015 | 717 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) KLUB ZASTUPITELŮ KSČM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2009. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením KSČM BRNO. [ ADMINISTRACE ]