Informace a aktuality

Oslavy 70. výročí SNP - pozvání do Holíče

23. srpna se uskuteční tradiční „Setkání na pomezí“, které je letos o to významnější,že se koná v době oslav 70. výročí SNP. Ano, je to právě 70.let, kdy se uskutečnila jedna z nejvýznamnějších událostí slovenských dějin. Připomínáme si toto výročí společně se Slováky, nezapomínáme na hrdinství lidí v té těžké době a zároveň i to, že to byla komunistická strana, která se postavila do čela ozbrojeného povstání proti fašistům. Psal se rok 1944.

V Československu okupovaném Německem,byly stovky ilegálních Národních výborů a partyzánských skupin, které měly široké zázemí a sympatie mezi občany. Za této situace, kdy se k východní hranici Slovenska blížila vítězící Rudá armáda, pověřila Slovenská národní rada náčelníka štábu  Slovenské armády pplk. Goliana, vedením příprav vojenského povstání.Plán vycházel z účasti dvou východních divizí Slovenské armády, které měly za úkol zajistit karpatské přechody. Vlády na Slovensku se následně měly  uchopit Národní výbory, vojsko a partyzáni a umožnit tak rychlý postup Sovětské armády.  Slovenské národní povstání bylo vyhlášeno 29.8.1944 v Banské Bystrici. Odhodlaní synové a dcery slovenského národa spolu s řadou Čechů, rancouzů, Rusů, Ukrajinců a Poláků, ale také protifašistických Němců se dalo do boje proti společnému nepříteli-fašismu. Tak plnilo SNP i hrdou internacionální úlohu a napomohlo k postupu RA na západ. Za  sovětské pomoci se dokázaly povstalci ubránit po řadu týdnů přesile německých okupantů i jejich slovenských pomahačů. Navíc také  plnilo povstání i významnou uvědomovací úlohu ve vývoji slovenského národa. Laco Novomeský, jeden z vedoucích představitelů povstání tuto úlohu charakterizoval takto“ „Národní povstání, když se na ně díváme v souvislosti s naším stoletým historickým vývojem, bylo důležitým a jistě rozhodujícím článkem,dovršujícím slovenský národně uvědomovací proces“.

Proti bojovníkům v  SNP, povolal tehdejší prezident J. Tiso německá vojska a tak proti cca 80.000povstalců stála nejen početní převaha fašistů, ale svou negativní roli sehrála i skutečnost, že se dvě slovenské divize  pravidelné Slovenské armády pod vedením generála Augustina Malára, k povstání nepřipojily. Zpočátku se obrana kolem Banské Bystrice dařila. Svou roli určitě sehrálo i aktivní využívání letiště¨ Tri duby“, přes které proudily posily a vojenský materiál ze SSSR.

Od 20.10.se však povstalecké území začalo zmenšovat.Slovenské národní radě tak nezbylo,než se stáhnout do Donovalů. Když 28.10.1944 přišli Němci do poloopuštěné Banské Bystrice, Slovenská národní rada ukončila svoji činnost. Všichni zbývající bojovníci se stáhli přes Prašivou do Nízkých Tater. Slovenské národní povstání bylo poraženo a 30.10 prezident Tiso na náměstí v Banské Bystrici děkoval esesákům za „osvobození“. Historickou skutečností  zůstává, že  Slovenské národní povstání z roku 1944 bylo největší ozbrojenou vzpourou proti nacistické moci. Odehrálo se uvnitř území, které nacisté kontrolovali. Slovenský národ dokázal svým vystoupením celému  světu, že se nemíní smířit s kolaborací  vedení tehdejšího  Slovenského Štátu s německým fašismem a svým ozbrojeným odporem posílil ducha odporu v celé Evropě. Proto si na závěr připomeňme verše  slovenského  básníka  Sama Chalupky, které na vlnách banskobystrického rozhlasu provázely výzvy k boji za Slovenského národního povstání.

„A ty mor ho!-hoj, mor ho ! Detvo mojho rodu,
kto kradmo rukou siahne na tvoju slobodu:
a čo i tam dušu dáš v tomto boji divokom:
mor ty len, a vol' nebyť,  ako byť otrokom.“ 

/zpracováno dle hist. mater. a článku S.Sabinové/

Pozvánka:

Hrdost a úctu slovenskému národu a jednotlivcům padlým v SNP, můžeme mimo jiné vyjádřit i   na setkání v Holíči /23.8./ Naše podpora jistě potěší slovenské soudruhy,členy KS Slovenska, kteří  dnes   pracují v nelehkých podmínkách. Okresní výbor KSČM V Břeclavi a Hodoníně, spolu s pořádajícím OV Skalica se sídlem v Holíči,  zve všechny své členy a sympatizanty  k hojné účasti na  této akci spojené s bohatým kulturním programem a tombolou.

Program:   

12.00  Sraz účastníků manifestačního průvodu na ulici Bratislavská  /před MěÚ/
Pochod k památníku hrdiny SNP  Mirka Nešpora,položení kytic a věnců.                                       
Přesun do amfiteátru bude ve 13.00hod zahájení oslav  

13.00-vystoupení zástupců  KSS, KSČM a hostů.

Kulturní program:               
Mažoretky TAKTIK ze Sobotiště.
DH Májovanka, orientální tance TARANA
Vystoupení souboru VALŠA a VALŠATKO
Lidový vyprávěč Ludomil KUBA z Trnovca
Zapálení symbolické partizánské vatry
Lidová veselice-vyhrávají Záhorácké HELIGONKY

Místo konání- Městský amfiteátr Holíč,bohatá tombola a občerstvení zajištěno.

Levák Leopold,
místopředseda OV KSČM Břeclav


| Autor: Klub KSČM - správce | Vydáno dne 17. 07. 2014 | 921 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) KLUB ZASTUPITELŮ KSČM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2009. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením KSČM BRNO. [ ADMINISTRACE ]