Informace a aktuality

Proč se vede boj „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje versus Územní plán města Brna“?

V průběhu společného jednání Rady Jihomoravského kraje a Rady města Brna se náměstek primátora Martin Ander dozvěděl od přítomné ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtové, že statutární město Brno může pořizovat nový Územní plán města Brna (ÚPmB), i když dosud není platný územně plánovací dokument kraje (Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje – ZÚR JMK). Druhý den se na blogu idnes.cz objevil jeho článek, kterým ve svém rozhořčení prohlásil: „Haškův územní plán je zbytečný“.

Proč taková hysterie? Protože pan náměstek vytrvale tvrdil, že proces pořizování ÚPmB bez existence platných ZÚR JMK nemá oporu v zákoně a Magistrát města Brna odmítl v této věci stanovisko Krajského úřadu. Místo pořizování ÚPmB se pouští na pořízení nové aktualizace, protože ta, kterou zahajoval v předminulém volebním období jako náměstek, byla úspěšně napadena u soudu. Osudy územně plánovacích dokumentů města Brna a Jihomoravského kraje mají tedy podobné osudy, přesto Martin Ander personifikuje dokument kraje jako „Haškův územní plán“. Přitom patnáctiletá neúspěšnost v pořízení je spojena s více osobami, ať už postavení hejtmana, či radních odpovědných za příslušný rezort. A tak v jeho gesci nevznikne zřejmě „Anderův územní plán“, ale pouze „Anderova aktualizace ÚPmB“.

Zneplatnění územních plánů (i jiných rozhodnutí samospráv) soudním rozhodnutím se stalo běžnou praxí a soudy dávají za pravdu i námitkám, které mají nikoliv věcný, ale pouze formální obsah. Dávají tím prostor okrajovým zájmům k bránění rozvoji území, a to způsobem, který má prvky šikanování. Konec konců iniciativy kolem Strany zelených v tom mají dobré zkušenosti. Nepřeji panu náměstkovi, aby podobně narazil s územními plány města Brna, ať již půjde o nový, nebo aktualizační dokument.

Pokud platí výklad, že pořízení ÚPmB v dané situaci nebrání legislativa, pak je zapotřebí vysvětlit co konkrétně tomu brání. Existují skutečně závažné okolnosti, které neumožňují definovat územní řešení města Brna? Nejedná se o taktiku, aby třeba otázka polohy hlavního železničního nádraží byla nábojem pro krajské volby příští rok?

Předmětem úterního společného jednání totiž bylo ustavení Společné pracovní skupiny pro koordinaci územně plánovací činnosti ke společnému řešení vazeb ZÚR JMK a ÚPmB, včetně stanovení úrovní nadmístních záměrů a nalezení jejich řešení. Obsahem oddělených schůzí obou rad bylo také jmenování členů Výboru studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, který ustavuje ministerstvo dopravy za účelem koordinování procesu zpracování, projednávání a konečného schválení studie při zastoupení Ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Jihomoravského kraje, statutárního města Brna, Státního fondu dopravní infrastruktury, a společností KORDIS JMK, a.s. a JASPERS.
Reprezentace Jihomoravského kraje si podává ruce s reprezentací města Brna, aby ve shodě a s využitím spolupráce na celostátní úrovni řešila klíčové problémy územního plánování. Druhý den se dotčená ješitnost pana náměstka promítne do přímého osobního ataku na hejtmana. Co si máme myslet o věrohodnosti právě připravované spolupráce?

Pokud pan Ander hodlá tímto způsobem jednat i za současných podmínek, pak se nabízí dvě možnosti: Buď dotažení procesu pořizování do schválení ÚPmB nezvládá, nebo zvládnout – z politických důvodů – nechce. Uvítám, když praxe v zahájené spolupráci kraje a města mi nechá zapomenout na současné obavy.

Ing. Pavel Březa, člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje


| Autor: Klub KSČM - správce | Vydáno dne 13. 07. 2015 | 2341 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) KLUB ZASTUPITELŮ KSČM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2009. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením KSČM BRNO. [ ADMINISTRACE ]