Tiskové zprávy

Voda v krajině ...

členové Klubu KSČM v Zastupitelstvu JMK měli možnost se poučit a získat nové poznatky na svém společném zasedání, které proběhlo 22. března 2016. Téma prezentace materiálu z odboru životního prostředí KÚ bylo velice zajímavé a poučné.

Už sám název  „Voda v krajině“ signalizoval, že půjde o problematiku, která se dotýká každého občana nejenom v našem kraji, ale v celé republice.

Možnost získat nové  informace dostali pozvánkou zástupci v komisi životního prostředí  RJMK, vedení všech okresních výborů KSČM, zástupce krajského výboru. Pozváni byli také zástupci okresních rad zastupitelů. Kdo přišel, tak se dozvěděl mnoho nových, zajímavých  informací z dané oblasti. Ne všichni jsme zemědělci, kteří na půdě přímo hospodaří. Jen tito z praxe ví, co je to sucho a povodně.  Dva naprosto rozdílné póly počasí, které je  tím určujícím faktorem právě pro hospodaření v zemědělství.

Prezentace uvedeného materiálu, přímo vedoucím odboru životního prostředí KrÚ ing.Františkem Havířem, byla oceněna potleskem přítomných, protože byla na vysoce profesionální a odborné úrovni. Dotazy přítomných byly zaměřeny zejména do problematiky pozemkových úprav, vysazování větrolamů, obnovy vinohradů nebo ovocných sadů, případně závlahových zařízení a s tím spojených problémů majitelů  nebo nájemců pozemků. Informace o možnostech výstavby vodních nádrží v rámci JMK, to je otázka několika desetiletí a vysokých finančních nákladů.

Závěrem  společného setkání předseda Klubu s. Stanislav Navrkal vyslovil důležitou myšlenku – problém udržitelnosti kvalitního života občanů nejen v kraji, ale v rámci celé ČR,  bude muset řešit společně politická reprezentace stran, které budou mít své zastoupení po podzimních volbách v Zastupitelstvu JMK.

Závěrem: na květnové zasedání klubu připravujeme prezentaci z oblasti sociálního podnikání v našem kraji.

Jaroslava Baštařová, Mgr.
tajemnice Klubu KSČM


| Autor: Klub KSČM - správce | Vydáno dne 24. 03. 2016 | 1736 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) KLUB ZASTUPITELŮ KSČM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2009. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením KSČM BRNO. [ ADMINISTRACE ]