Tiskové zprávy

Vystoupení Ing. Pavla Březy na IX. sjezdu KSČM

Někteří členové Klubu KSČM v Zastupitelstvu JMK byli také účastníky nedávného sjezdu KSČM. Jedním z diskutujících byl za náš kraj Ing. Pavel Březa. Předkládáme jeho vystoupení…

Vážené soudružky, vážení soudruzi, vážení hosté, mám tu čest Vás oslovit z pověření Jihomoravské krajské organizace KSČM. Zpráva o činnosti strany hovoří o krajských výborech jako o mezičlánku mezi okresními výbory a ústředním výborem a zároveň o partnerovi volených krajských zastupitelů. Krajské výbory jsou také neodmyslitelnými partnery ostatních krajských politických i jiných subjektů. Jihomoravský krajský výbor KSČM spolu s Klubem Krajských zastupitelů KSČM podepsal po minulých krajských volbách se zástupci ČSSD Smlouvu o spolupráci v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje a společně jednáme a plníme ve shodě volební programy. Přestože nejsme členy koalice, naše hlasy potvrdily přijetí Programového prohlášení Jihomoravského kraje, které nebylo koncipováno jako prohlášení rady. Nyní budeme vyhodnocovat nejen Programové prohlášení, ale také Smlouvu o spolupráci, a dojde tedy i na perspektivy další spolupráce. Máme také zastoupení v krajské tripartitě, umožňující komunikaci s odbory i se zaměstnavateli.

K tomu, abychom navázali na historický úspěch v krajských volbách, který se promítnul do 16 členů zastupitelstva, z toho 3 uvolnění a další třicítky našich účastníků regionální politiky v komisích rady, jsme vytvořili vyváženou kandidátní listinu (padesátiprocentní obměna, dvacet procent do 35 let), schválili na krajské konferenci volební program a důsledně se věnujeme přípravě propagace a komunikaci s veřejností. Děkuji programové komisi sjezdu, že doplnila programové myšlenky tématem komunikace s občany. Nejsme stranou oddělenou od společnosti, nejsme kazatelé, ale vedle teorie a vlastních zkušeností čerpáme z návrhů a iniciativ občanů a vracíme jim to svou podporou.

Abychom v krajských a senátních volbách uspěli, musíme přesvědčit veřejnost, že víme, co chceme, víme, jak to udělat a umíme se shodnout na společné práci v jejich zájmu. K tomu směřuje řada dokumentů sjezdu. Některé prošly vyčerpávající diskuzí, jiné „prolétly“ jednáními příslušných orgánů jako Statuty kontrolních komisí, které předložili jejich autoři, aniž se podřídili doporučení ÚV, že nejsou srovnatelné a – především – že nejsou v souladu se Stanovami KSČM. V tomto ohledu působí zejména návrh Statutu revizních komisí KSČM až diletantsky a nepoučitelně. Copak nemáme rozsáhlé odborné zázemí, aby na tom zapracovalo? To bychom je ovšem museli včas oslovit a tyto sekce či komise by se musely oprostit od formálnosti ve své činnosti. Navrhl jsem proto, aby schvalování Statutu revizních komisí a Statutu rozhodčích komisí bylo přeřazeno až za schvalování Stanov KSČM, které jsou pro ně určující.

Dalším dokumentem je „zkvalitnění řídící struktury strany“, jehož projednávání bylo skutečným maratonem. Přispěli jsme svými návrhy k některým úpravám, ale další výhrady budeme uplatňovat přes návrhovou komisi sjezdu. Jedním z problémů - dle našeho názoru – je návrh opatření, abychom „na kraji organizovali porady předsedů OV a členů ÚV po každém zasedání ÚV“. Ale my k obsahu ÚV se setkáváme před zasedáním ÚV a pouze požadujeme, aby k tomu byly k dispozici potřebné materiály.

Nezvolili jsme si členy, aby přednášeli svoje osobní představy, ale proto, aby reprezentovali kraj či okres a názory vzniklé z kolektivního projednávání. Možná některé kraje mají potřebu zabývat se závěry zasedání ÚV ve výše uvedeném formátu. Klidně takto postupujte, ale nechtějte to „naordinovat“ ostatním. My považujeme přípravy na zasedání ÚV a VV ÚV za IX. sjezd KSČM dne 14. – 15. 5. 2016 2 klíčové pro svou činnost natolik, že se jich nehodláme vzdávat. A nepovažujeme za účelné scházet se nadvakrát ke každému zasedání ÚV.

Chaoticky se vyvíjela představa sjednocení delegování do vyšších stranických orgánů. Na nižších stupních se uplatňuje zastoupení podle počtu členů, obdobně jako u delegací sjezdu. Pouze u ÚV zůstává zastoupení okresů, což samo osobě není správné, protože se tím nerespektuje, že mezi ÚV a OV vstoupily krajské výbory. Je žádoucí nedělat z krajů pouhé „diváky“ při delegování do ÚV. Někdo se brání návrhům, kdy nebude zastoupen každý okres, někdo namítá, že zvyšování počtu členů ÚV podle členské základny je v rozporu s trendem klesajícího počtu členů strany. Výslednice těchto snah je zachování stávajícího stavu, který je již anomální. Trvat na tom, že okres s členskou základnou přes jeden tisíc členů má stejné zastoupení, jako okres s 80 členy, je dlouhodobě neudržitelný a disproporce se mohou spíše prohlubovat. Považuji za potřebné, aby sjezd alespoň vytvořenému ÚV uložil systém delegování řešit.

Ještě krátce k volebnímu podzimu: Náš úspěch bude záležet nejen na přesvědčivosti volebních programů, ale také na věrohodnosti strany co se týká osob a jejich vzájemných vztahů. Již delší dobu poukazuji na to, jak se věcné spory personifikují a jak ústí do osobních ataků a faulů. Při senátní kampani na Znojemsku docházelo k různým formám veřejných osobních útoků, které poškodily protagonisty i stranu. Je neuvěřitelné, jakým formálním způsobem tuto záležitost odbyla Ústřední rozhodčí komise. Nekomentuji tím přístup k zúčastněným osobám, ale především k tomuto fenoménu. Vždyť zejména na sociálních sítích jsou osobní útoky trvale přítomné a měli bychom tomu věcně a zde přinejmenším deklarativně čelit.

Chtěl bych zde varovat účastníky sjezdu před vyhrocováním diskuze osobními útoky. Někteří v předsjezdové diskuzi deklarují potřebu změny a míří tím na osoby. I já se domnívám, že strana potřebuje změnu, ale v postupech při projednávání materiálů, při demokratickém rozhodování. Změna je zapotřebí i v postavení a v kompetencích pracovníků, kteří mají zajistit servis voleným orgánům a nikoliv mezi ně vstupovat. Řízení okresů již není věcí úřadu. Ano, i v tomto svém vystoupení požaduji změny.

Ale nezlobte se na mě, že za dosud přednesenými výkřiky nevidím žádnou konkrétní realizovatelnou myšlenku a za osobami nominovanými jako nositelé změn vedle výroků nevidím činnost, která by je odlišovala. Nestavím se do pozice neomylného kritika a umím přijmout podněty ke zlepšení své práce.

Vážené delegátky, vážení delegáti, přeji nám všem věcné a korektní jednání, respekt k odlišným názorům a uvážlivé rozhodování a volbu.

Nedávejme šanci těm, kteří by nás rádi ještě dnes předvedli veřejnosti jako stranu v rozkladu. Myslím si, že naši členové nás na sjezd vyslali proto, aby z něho strana vyšla posílena.

Čest práci!

V Brně, 12. května 2016


| Autor: Klub KSČM - správce | Vydáno dne 20. 05. 2016 | 668 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) KLUB ZASTUPITELŮ KSČM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2009. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Bohumil Smutný.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením KSČM BRNO. [ ADMINISTRACE ]